SNFa seminára jahkečoahkkima oktavuođas Roavvenjárggas, golggotmánu 31.b. – skábmamánu 2.b. 2008. Dieđit seminárii / jahkečoahkkimii e-poastta bokte deike: snf@trollnet.no mas bivddát oažžut dieđihanskovi ja dieđuid. SNF lahtut leat dáid ožžon poasttas. Dieđihanáigemearri: Čakčamánu 20.b.

Seminára logadallin ee. Petra Biret Magga, Vuohčus eret Suomas ja Valentina Sovkina Lujávrris eret, Guoládagas.

Seminára ulbmil: Loktet diliid mat leat atnon sámenissoniid ”privahta ja bearašbirrasa” dillin almmolašvuhtii; dakkár diliid mat hehttejit nissoniid oassálastimis almmolaš servodateallimis. Dát lea dan nammii vai nanosmahttit sámenissoniid rolla aktiivva servodatáŋggirdeaddjin, ja movttidahttit sámenissoniid beroštit váikkuhit servodatovdánahttima.

Seminára fáddá: SNF atná ahte sámenissonat eai oassálastte dásseárvosaččat albmáiguin iežamet servodagaid ovdánahttimis báikkálaš ja guovlolaš dásis. SNF dáhttu geahčadit mat hehttejit dán, ja dás oainnusin dahkat hástalusaid mánáid bajásgeassimis máŋggakultuvrrat servodagas, gos mánát ja nuorat bajásšaddet árgabeaidilis maid iešguđet árvvut stivrejit, dávjá sihke árbevirolaš sámi ja ođđa eallinvugiin báidnojuvvon. Dán oktavuođas geahččat vuoras sámiid eallindili, mo vuoras olbmot eai oro fárus nuorat buolvvaid árgabeaivvis. Geahčadat mo árbevirolas sámi luondduávkkástallan, sámi stoahkan- ja muitalanárbevierut ja dáiddalaš vuogit sáhttet duddjot harmoniija ja addit sielu ráfi, ávkin mánggaid buolvvaide. Háliidat maid geahččat mo riikarájáid rastá nanosmahttit ovttasbarggu, vai ovttasráđiid bihtit hástalusaiguin.