SNF jahkečoahkkincealkámuš nr. 1:

Jagis 2009 leat sámediggeválggat sihke Ruoŧas ja Norggas. Dan oktavuođas leat Sámi  NissonForumas čuovvovaš gažaldagat maid áigut divvut bellodagaide boahtti mandáhtaáigodahkii:

1.  Man láhkai du bellodat definere sohkabealdásseárvvu ?
2. Lea go sohkabealdásseárvu vuoruhuvvon gažaldat du bellodagas?
3. Guđe doaibmabijuid áigu du bellodat mearridit álggahit vai joksá sohkabealdásseárvvu Sámedikkis ?
4. Guđe konkrehta doaibmabijuid lea du bellodat čađahan dálá mandáhtaáigodagas buoredit dásseárvvu Sámedikkis?
5. Lea go dásseárvu dehálaš gažaldat Sámi Parlamentáralaš Ráđđái,  ja jos lea, man láhkai ?
6.  Maid du bellodat áigu bargat čalmmustahttit dan ahte sohkeabealli ain lea mielde mearrideamen joksá go fámu ja váikkuhanválddi sámi servodagas?