SNF jahkečoahkkincealkámuš nr. 2:

SNF-Sámi Sámi NissonForuma jahkečoahkkin, čoagganan Roavvenjárgii skábmamánu 1.-2.b.2008, sávvá buresboahtima láhkii mii 01.01.09 rájes gieldá sexagávppašeami Norggas.  Láhka lea stuorra olahussan doarus prostitušuvnna ja nissongávppašeami vuostá.

Ruoŧas lea leamaš sullasaš láhka 1999 rájes, mii lea buriid bohtosiid buktán. SNF hástala Suoma ja Ruošša Federašuvnna ráđđehusaid mearridit sullasaš lágaid doarus buotlágan prostitušuvnna vuostá.