may-l-1SNF-Sámi NissonForum stivralahttu May-Lisbeth Myrhaug (govas), guhte  logaldallá semináras, sávvá buresboahtima  SNF jahkečoahkkimii ja seminárii ”Sámenissonat girjjálašvuođas ja sámi oskkus”  02.-04.10.2009, Romssas. Seminára lea rabas buohkaide.

 Simultánadulkon davvisáme-, dáro-/ruoŧa- ja ruoššagillii.  SNF máksá lahtuid orruma ja 75 % sin mátkegoluin, go almmuhat iežat áigemeari siste: čakčamánu 14.b. 2009.

Mávsse lahttoruđa 150 nkr Postbanken kontoi 0540.06.51819. SNF miellahtut ožžot gohččuma ja dieđuid poasttas.
Lasi dieđut:  Tel. (+47) 959 35 626.  Almmut deike:  snf@trollnet.no  SNF, P.b. 110, N-9735 Kárášjohka.

 

Gos: Rica Grand Nordic Hotel, Romsa, Norggas.
Goas: Bearjadaga golggotmánu 2.b. rájes di. 18 – gitta sotnabeaivái golggotmánu 4.b. rádjai 2009 di. 15.

Jos dieđihat SNF:ii áigemeari siste, čakčamánu 14.beáivái, de dus lea: 
SNF miellahttun nuvttá oasseváldin, idjadeapmi ja borran, 02.10.-04.10.
SNF máksá 75 % du mátkegoluin. Jođe fal hálbbimus lági mielde.
Mátki: Juohkehas ordne ieš iežas mátkki, ja sádde maŋŋil mátkerehkega SNF:ii. SNF máksá Ruošša beale oasseválddiid mátki ollásit.
Dát eaktuda ahte leat máksán SNF lahttovuođa čakčamánu 14.b. rádjai  

 
PROGRÁMMA (sáhttá veháš rievdat):
Bearj. 02.10.
Di. 18-21: Bures boahtin. SNF jahkečoahkkin 2009 álggahuvvo.
Juohkit SNFa Ovdánahttinbálkkašumi 2009.
Di. 21: Mállásat

Lávv.  03.10.
Di. 10-18: Seminára “Sámenissonat girjjálašvuođas ja sámi oskkus”. Rabas buot berošteaddjiide. Geahča sierra prográmma. vuollelis dán siiddus.
(Geahča maid girjjálašvuođafestivála: www.ordkalotten.no)
Di. 19: Mállásat

Sotnab. 04.10.
Di. 09-14: SNF 2009 jahkečoahkkin jotko
Di.14:  Jahkečoahkkin loahpahuvvo
Beaiveborran
Vuolgga