Sannele-sem-09NF-Sámi NissonForum sávvá Sámi Girječálliid Searvái lihku 30 jagi ávvudemiin ja doaluin mat leat Kárášjogas boahtte vahkkoloahpa. Seammás lea šállosahtti ahte Sámedikki áššemeannudeapmi ja doarjjajuolludeamit sámi dáiddasurggiid dáfus guhkin eret leat duhtadahtti. Mii čujuhat SNFa guovtti  jahkečoahkkinmearrádussii sámi dáidaga hárrái. 

Govva: SNF-Sámi NissonForum seminára golggotmánu 3.b. 2009 Romssas ”Sámenissonat girjjálašvuođas ja sámi oskkus” čohkkii olles 40 olbmo  SNF Romssa jahkečoahkkin gáibida lasi ruđa sámi čáppagirjjálašvuhtii.  Semináras ledje ee. SNFa stivralahttu Annele Gaup (gurut b.), Guovdageaidnu, Kjellaug Hauan, Romsa, ja sudno duohkin áicat Alla Vasiljeva, Kristin Solberg ja Anitta Suikkari.

SNF–Sámi NissonForum jahkečoahkkin 2009 cealká:

SNF gáibida Norgga Sámedikki ásahit fágalávdegottiid dáidagii

SNF-Sámi NissonForum jahkečoahkkin Romssas golggotmánu 2.-4.b. 2009 gáibida ahte Norgga Sámediggi ásaha sierra fágalávdedgottiid čáppagirjjálašvuhtii, luohtái, musihkkii, govvadáidagii ja teáhterii. Dát lávdegottit galget ráhkkanahttit ja árvvoštallat ohcamiid ovdal go Sámedikki doarjjastivra meannuda daid. SNF lea vásihan ahte Sámedikki juolludeamit dáhpáhuvvet dáhpedorpmis eaige álo leat fágalaš eavttuid mielde.SNF jahkečoahkkin šálloša garrasit dan go Sámi kulturráđđi lea heaittihuvvon.

Sámi čáppagirjjálašvuohta dárbbaša eanet ruđa

SNF-Sámi NissonForum jahkečoahkkin Romssas golggotmánu 2.-4.b. 2009  gáibida ahte Norgga Sámediggi dál juolluda doarvái ruđa sámi čáppagirjjálašvuhtii. Sámegiella lea hearkkes dilis ja dat dárbbaša divššu. Beassat lohkat girjjiid lea buorre dálkkas dikšut giela. SNF jahkečoahkkima mielas ánssáša sámi álbmot beassat lohkat ja návddašit čáppagirjjálašvuođa čáppa ja rikkis giela. SNF jahkečoahkkin diehtá ahte lágádusain leat ollu, sihke ođđa ja ovddeš, čáppagirjjálašvuođa manusat maid lágádusat ieža esai nagot ruhtadit ja almmuhit girjin. 

 

anitta-rauni-sem-09

Girječálli Rauni Magga Lukkari ja neavttár Anitta Suikkari guoimmuheamen Rauni ođđa girjji jocciiguin SNF semináras Romssas. Girjji namma lea  ”Lex Sápmi – ja eará joccit” – maid Kárášjogas ge beasát návddašit Sámi Girječálliid Searvvi 30 jagi riemuin.

 inga-ravna-sem-091

nadezhda-sem-091

 

 

 

 

 

 

 

 

SNF-Sámi NissonForum semináras golggotmánu 3.b. 2009 Romssas ”Sámenissonat girjjálašvuođas ja sámi oskkus”  logaldalaiga ee. dát guokte sámi girječálli, nubbi boahtán Ruoššas ja nubbi Norggas:  Nadezhda Bolsjakova, Revdas eret (olgeš b. govas) ja Iŋgos Máhte Iŋgá, Inga Ravna Eira, Kárášjogas eret (gurut b.). Iŋggá ođđa girjái ”Eadni ganjaldii mu fuolppuid”  oahpásmuvvat Sámi girjeriemuin Kárášjogas lávvardaga 21.11.2009.