valja-ja-larisa-smallSNF lágida seminára “sáhkalaga:dialog” Oslos bearjadaga juovlamánu 4.b. di. 12-17. Fáddán lea: Eamiálbmotnissonat Davviriikkain ja Davvioarje-Ruoššas – veahkaváldi,  jugešvuohta ja illasteamit.
Semináras ovdanbuktit mis guovtti prošeavtta, mainna SNF lea bargagoahtán jagis 2009,  ja bovdet eiseválddiid, ásahusaid ja organisašuvnnaid boahtit sáhkalaga ja ovttasbargui. Váldde oktavuođa maŋimustá vuosárgga skábmamánu 23.b. jos dáhtot searvat. snf@trollnet.no  Muital namat, e-poastačujuhusa ja gean don ovddastat. Oassálastin lea nuvttá. 

Gaskaboddosaš prográmma vulobealde dás (dárogillii). Seminára lea dáro- ja ruoššagillii. Sávvat buresboahtima seminárii.

 Fuomášuhttit muđui ahte juovlamánu 4.-5.b. 2009 Sámi Viessu Oslos ávvuda 5 jagi ja prográmma dása gávnnat dás:
http://www.mamut.net/samiskhusioslo/newsdet85.htm
www.samer.no

valja-ja-larisa

Govas RAIPON stivralahttu Larisa Abryutina, Chukotka/Moskva, ja SNF stivralahttu Valentina Sovkina, Lujávri.

INVITASJON TIL SNF-Sámi NissonForum /Samisk KvinneForums SEMINAR “sáhkalaga: dialog” med tema:
Urfolkskvinner i Norden og Nordvest-Russland – overgrep, vold og rusmisbruk
 
Sted: FOKUS lokaler, Storgata 11, Oslo
Tid: Fredag 4. desember kl 12-17
(Enkel lunsj kl. 11-12)
 
Innledninger på norsk, svensk, dansk og russisk. 
Konsekutiv /hvisketolking fra svensk, dansk og norsk til/fra russisk.  Tolk: Svetlana Vigeland
 
Møteledere:
Styremedlem og prosjektkoordinator i SNF, Gudrun E E Lindi
Varamedlem til SNFs styre, Ellacarin Blind
 
Program (foreløpig, kan bli endret) :
 
Kl. 12-12.10: Åpning
       
Kl. 12.10-12.40:
Prosjekt 2009-2011:  “La oss lære å leve uten alkohol” – arbeid mot alkoholmisbruk i urfolkssamfunn 
Styremedlem i RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North)og lege Larisa Abryutina, Chukotka/Moskva. 
Styremedlem I SNF-Samisk KvinneForum, Valentina Sovkina, Lovozero, Kolahalvøya.
Overordnet mål for prosjektet: Få bukt med alkoholmisbruk blant urfolk i Barentsregionen.
Prosjektmål: 1) Erkjenne at alkoholisme er et problem blant urfolk i Nord, 2) Utvikle modeller for et rusfritt levesett, og 3) Holdningsarbeid for å fremme en sunn livsstil.
 
Kl.12.40-13.10
SNF-Samisk KvinneForums arbeid mot vold og alkoholmisbruk i samiske samfunn – hva er behovene mht. dialog og samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner?
-Styremedlem og prosjektkoordinator Gudrun E Lindi, SNF
 
13.10-13.20 Pause
 
Kl. 13.20-14:
Prosjektet ”Urfolkskvinner i Norden: vold, prostitusjon og menneskehandel” – hva er situasjonen og behovene?
Overordnet mål for prosjektet: Fokusere på urfolkskvinner og vold for å få ansvarlige myndigheter og institusjoner til å arbeide seriøst med problemet.
Resultatmål: Få større fokus på voldsutsatte urfolkskvinner situasjon, spesielt mht. menneskehandel og prostitusjon
-Jurist og internasjonal ekspert Gunilla Ekberg, (har tidl. arbeidet i CATW-Coalition Against Trafficking in Women)
 
Kl. 14-14.40:  (tittel kommer senere)
– Leder i Ligestillingsrådet i Kalaallit Nunaat / Grønland og politibetjent Poul Hansen, Nuuk   
 
14.40-15: Pause
           
15-15.40: Tabuer og urfolkssamfunn (arbeidstittel)
 
-Vigdis Stordahl, FOU-leder ved SANKS- Samisk nasjonalt kompetansesenter–psykisk helsevern, Karasjok 
 
 15.40-16.40: Innlegg – ca. 10 min. fra hver (ikke bekreftet):
-Sametinget i Norge www.samediggi.no
-Sametinget i Sverige www.samediggi.se
-Samers og inuitters representant i FNs Permanente Forum for Urfolkssaker, Lars Anders Baer  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
-Nordisk Ministerråds embetsmannskomite for likestilling
-Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

-Fornyings- og administrasjonsdepartementet           
 
Kommentarer og innspill fra andre inviterte institusjoner og  organisasjoner.  
16.50-17: Oppsummering og avslutning