IMG_5732 Lea go Sámediggi vástidan jearaldahkii doarjut máilmmi eamiálbmotnissoniid boahtte konferánssa lágiduvvot Sámis? SNF lea dán jearran 30.10.2015 čoahkkimis  Sámedikkiin Kárášjogas. 

Sámedikki ráđđelahttu Henrik Olsen muitalii ahte ráđđi ii leat velá vástidan jearaldahkii. Su oaivila mielde dakkár konferánsa ii sáhte dollot Sámis ovdal 2018:s. SNF oaivvilda ahte sámedikkit farggamusat fertejit meannudit ášši ja sáddet vástádusa FIMI/IIWF:ii, das go dál leat juo guokte jagi gollan dan rájes go FIMI/IIWF lea lágidan máilmmi eamiálbmotnissoniidda  deaivvadanarena, ja dál livččii áigi plánegoahtit boahtte deaivvadeami.

Sámedikkit ja Sámi Parlamentáralaš Ráđđi leat geassemánus 2015 ožžon jearaldaga Riikkaidgaskasaš Eamiálbmotnissoniid Forumas (IIWF/FIMI) árvvoštallat sáhtášii go eamiálbmotnissoniid boahtte máilmmeviidosaš konferánsa dollot Sámis. Maŋimuš dakkár konferánsa dollui Lima gávpogis Peruas Mátta-Ámerihkás golggotmánus 2013, gos SNFge lei oasseváldi.

SNF lágidii dilálašvuođa New York:as mannan giđa vai IIWF/FIMI ja Norgga sámediggepresideanta deaivvadit ja háleštišgohtet dán ášši hárrái. Čoahkkin lei cuoŋománu 21.b. 2015 UNPFII 14. sešuvnna oktavuođas (ON Eamiálbmotáššiid Bistevaš Forum). Suoma beal sámediggepresideanta Tiina Sanila-Aikioge oassálasttii UNPFII 14. sešuvnnas ja háleštalai áššis sihke  SNF:ain ja IIWF/FIMI:ain doaluin maid IIWF/FIMI lágidii New York:as cuoŋománu 24.b. 2015. Guktot presideanttat válddiiga bures vuostá dán árvalusa.

SNF oassálastii New York:as 5-olbmo sáttatgottiin sihke ovttasbarggu oktavuođas IIWF/FIMI:in ja UNPFII 14. sešuvnna čoahkkimiin ja doaluin.

Govain leat IIWF/FIMI ovddasteaddjiguovttos Mariana Lopez ja Maria Manuela Sequira,  Sámedikki beales Aili Keskitalo ja Inger Johanne Mudenia ja SNF beales stivralahtut Märgge Uttjek, Gudrun E E Lindi ja Risten Lango, ja stivrra várrelahttu EllaCarin Blind.  SNF stivralahttu Alexandra Artieva joavddai New York:ii easkka dán čoahkkima maŋit beaivve.  SNF preassagovat.

IMG_5724IMG_5728IMG_5732