Buresboahtin Sámi NissonForum siidui!

Dát leat SNF-Sámi NissonForuma ođđa ruovttusiiddut mat leat áin barggu vuolde. Siidduid váldogiella lea davvisámegiella, muhto vehážiid mielde bohtet dieđut maiddái dáro-, ruošša- ja eaŋgalsgillii. Dál vuos leat sámegiel- ja dárogielsiiddut doaimmas. Gulahala áinnas minguin e-poastta bokte: snf@trollnet.no

Elsai gudnin

Elsa29.11. 2017 lea 140 jagi dassái go Elsa Laula Renberg (1877-1931) riegádii.Ja skábmamánu 29. b. lea jagis 2017 mearriduvvon leat almmolaš sámi flávdabeaivin. Bovdet searválagaid čalmmustahttit ja ávvudit ođđa sámi flávdabeaivvi ja sámepolitihkalaš ofelačča Elsa Laula Renbergga. 

SNF-Sámi NissonForum ávžžuhii juo jagis 2000 Sámiráđi ja Sámekonferánssa dohkkehit Elsa riegádanbeaivvi 29.11. almmolaš sámi flávdabeaivin. Viimmat dakkár beaivi lea ollašuvvan.

Gaskavahku skábmamánu 29. b. 2017 Beassi Kulturstašuvnnas Kárášjogas:

Rabas kafeá ti 14-19. Gávpi ja čájáhusat, ee. Majoban ođđa dáiddakoarttat sámi gávttit motiivan.

Prográmma:
ti. 15.30-16.30 Sáhkavuorut ja háleštallan:
-Elsa Laula organisašunbargu 100 jagi dassái. Su čálus “Inför Lif eller Död” (1904)
-SNF bargu muitalit nissonolbmuid eallimis
-Nissonorganisašuvnnaid hástalusat dál

ti. 17: Čájáhusrahpan. Ellen Brita Anti “Ilbmi” govvadáiddačájáhus.
Bures boahtin!

Lág. Sámi NissonForum ovttas Beassi Biras servviin.

Facebook-doalut dás

plakat 29.11.

EBA selvfoto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govas Ellen Brita Anti, Kárášjogas eret.

 

Ellen Brita Anti govvadáidda “Ilbmi” (akrylanjuohtan):

EBA 1

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>