Buresboahtin Sámi NissonForum siidui!

Dát leat SNF-Sámi NissonForuma ođđa ruovttusiiddut mat leat áin barggu vuolde. Siidduid váldogiella lea davvisámegiella, muhto vehážiid mielde bohtet dieđut maiddái dáro-, ruošša- ja eaŋgalsgillii. Dál vuos leat sámegiel- ja dárogielsiiddut doaimmas. Gulahala áinnas minguin e-poastta bokte: snf@trollnet.no

Gába

Diŋgo Gába  das

Jos háliidat Gába skeŋket, dan sáhtat dahkat dás


Gába doallan máksá 300 n.r. jahkái.

Olggosaddi: Sámi NissonForum  Org. nr. 979 166 087

Čujuhus: gaba@trollnet.no

Gába, Box 110, N-9735 Kárášjohka

Tel. (+47) 78 46 73 32 / 959 35 62

 

Gába – Áigečála guovtti gillii – sáme- ja dárogillii


Gába čállá sámi árgabeaivvis.

Gába gielat leat davvisámegiella ja dárogiella. Čállit muhtun veardde velá oarjel- ja julevsámegillii, ja ruoŧagillii.
Gába lea bures váldojuvvon vuostá sihke sápmelaš ja dáža birrasiin.

Gába lea erenoamáš, das go eai gávdno eará sámegiel áigečállagat mat čállet velá dárogillii. Danne mii joksat ge dárogielat lohkkiid.

Gába joksá maiddái Ruŧŧii ja Supmii, danne go áigečála lea sihke sáme- ja dárogillii.

Gába vuosttas nummir ilmmai riikkaidgaskasaš nissonbeaivve, njukčamánu 8.b., 1996.

Gába lea davvisámegiel sátni nissonolbmo birra guhte lea ávviris ja iešheanalis nisu.

Gába vuolggasadjin čállit lea nissonolbmuid árgabeaivi.

Gába áigečállaga ilbmama váldomihttomearrin:
• Lasihit máhttu sámi servodaga birra ja oainnusin dahkat dan máŋggabealátvuođa
• Gaskkustit ja dokumenteret sámenissoniid návccaid, valjjiid ja máhttu, ja sin rolla servodagas
• Gaskkustit sámenissoniid eavttuideaset mielde – sáme- ja dárogillii, čálalaččat ja oinnolaččat

Oassemihttomearit:
• Gievrudit sámegiela geavaheami ja sámegiela ja -kultuvrra stáhtusa
• Movttiidahttit sámenissoniid oainnusin dahkat sin máhttu, sin oaiviliid ja sin vugiid
• Čalmmustahttit sohkabeliid guoski gažaldagaid sámi servodagas, ja sohkabealrollaid oppalaččat

Gába lea SNF-Sámi NissonForuma prošeakta. Gábas ii leat oktage fásta bargi, muhto luođobargit Sámis ja olggobeal Sámi. Eanaš čállit, govvideaddjit ja sárgojeaddjit leat nissonolbmot.

Gába prošeavtta doaimmaha ja jođiha Julius-Iŋggá Gudrun Eliissá, Gudrun E E Lindi, Kárášjogas.

Gába ruhtada Norgga Sámedikki bušeahtta šiega 500 000 n. ruvnnuin jahkái.