På SNF-seminaret “Sjelefred: Helse, Miljø, Oppvekst” i Rovaniemi 31.10.-02.11.08 vil Petra Biret Magga ha innledninga: “Leve samiske barns kultur!”

Hennes foredrag har bakgrunn i erfaringer i arbeidet med Senter for Samisk Barnekultur, finsk Sápmi.  Hvordan leker og lever samiske barn i hverdagen i dag? Om prosjekt påbegynt i 2004: Senter for Samisk barnekultur – har den brakt resultater for samfunnet og for barna. Hva trenger samiske barn med seg inn i framtida?

Petra Biret Magga er fra Vuotsu, finsk Samelands randsone. Utdanning: Magister i pedagogikk/klasselærer ved Lappi universitet. Har jobbet: Som lærer, og fra høsten 2004 som prosjektleder i Sametingets prosjekt Senter for Samisk Barnekultur. Fra høsten 2007: Programleder i Unna Junná samisk barne-tv-produksjon. Annet: Joiker, sametingsmedlem i sin 2. periode, nestleder i Vuohtsu Sameforening.