SNFs årsmøteuttalelse nr. 3:

SNF-Samisk KvinneForum registrerer at menneskehandel er en av de største kriminelle aktiviteter, ved siden av den ulovlige våpen- og narkotikahandelen. Vi forferdes alle over at kjøp og salg av kvinner og barn øker på verdensbasis, og at dette i stor grad skjer for prostitusjonsformål.

SNFs årsmøte, samlet i Rovaniemi, Finland,  1.-2. nov. 2008, vil uttrykke avsky over denne type handel og ber om en intensivering av regjeringenes internasjonale arbeid vedr. tiltak innen lovgivning, økt politisamarbeid og tiltak av sosialpolitiskt art.