SNFs årsmøteuttalelse nr. 6:

SNF-Samisk KvinneForums årsmøte forundres over et punkt i innledningen i  Rovaniemi-erklæringen, vedtatt av Samekonferansen i Rovaniemi nylig,  som lyder som følger:
”Streker videre under den vitale rollen kvinner og eldre har som voktere  og formidlere av samiske kulturelle særegenheter og kunnskaper;” (SNFs utheving)

SNF reagerer på begrepet ”kvinner og eldre” – spesielt på at disse er sammenstilt som om de er ekvivalente (likeverdige) begreper, til tross for at det ene begrepet omhandler kjønn som kategori og det andre omfatter alder og derved eldre mennesker generelt.

Det andre SNF reagerer på er at samiske topp-møteerklæringer generelt  formuleres som om menn ikke har kjønn, det vil si at kun kvinner har det.  Dette vitner om et behov for oppdatert kunnskap om kjønn som samfunnskategori, både innen Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd.

I og med at samiske kvinner i særlig grad trekkes fram som kulturarvsformidlere, vil SNF be Samerådet og sametingene legge til rette for at samiske menn kan være mer aktive i å formidle samisk kulturarv.

SNFs styremedlemmer May-Lisbeth Myrhaug, Ellacarin Blind og Valentina Sovkina sittende bak og lytter til Rauni Magga Lukkari, som leste egne dikt under åpninga av SNFs årsmøte i Rovaniemi 1. november 2008.