SNF-Samisk KvinneForum deltar i Norges delegasjon til SAO-møtet i Arktisk Råd i Kautokeino 19.-20. november 2008.

SNF vil for første gang delta i dette forum. SNF har ingen status i Arktisk Råd (Samerådet representerer samene i Arktisk Råd), men ved særskilt henvendelse til Utenriksdepartementet i Norge, har vi fått plass i den norske delegasjonen.

Ved forespørsel om dette til UD viste SNF til vår ferske årsmøteuttalelse (se nedenfor, uttalelse nr. 5). SNF understreket at vi synes det er beklagelig at kvinneorganisasjoner ikke har muligheter til å delta i og påvirke i urfolksarbeidet i Arktisk Råds organer.

SNF er glad for at vi kan delta. SNF vil jobbe videre for at vår organisasjon skal kunne delta i andre sammenhenger, slik at kvinners situasjon og kjønnslikestilling blir synlig på agendaen i Arktisk Råds arbeid.  Like viktig synes SNF det er å arbeide for at stemmene til urfolkskvinner også i andre regioner skal bli synlig i Arktisk Råds arbeid. 

For SNF vil vårt styremedlem Annele Gaup delta. Hun er en ung reindriftskvinne fra Kautokeino.

Nettside for Arktisk Råd:  http://www.arctic-council.org/