SNF overrakte årets utviklingspris til juss-student, musiker og reindriftssame Tiina Sanila-Aikio (bildet). Tiina er 25 år, østsame fra Sevettijärvi, Finland, og vokste opp i en familie som drev med reindriftsturisme. Selv er Tiina gift med en reindriftssame fra Inari. Mest kjent er hun for å være ‘verdens eneste østsamiske kvinnelige rockemusiker’.

Prisen ble overrakt i Rovaniemi ved åpningen av SNFs seminar ”Sjelefred”, Hotel Cumulus,  fredag 31. oktober 2008.  Tiina var beæret over å motta en slik pris og takket med en leudd – en østsamisk joik.

Tiina Sanila Band opptrådte på Samekonferansens arrangement kvelden før med stor suksess, og både sametingenes og Samerådets politikere, fra fire land – hele Sameland, ’slo seg løs på dansegolvet:

Tiina studerer juridikum ved Lappi universitet i Rovaniemi. Hun har vært politisk aktiv i Samisk ungdomsforening i Finland og i Neiden Østsamiske Råd. Tiina er medlem i det finske Sametingets kulturutvalg.. Hun var første leder i Saa’mi Nue’tt ry, østsamenes kulturorganisasjon, som ble etablert i november 2006. Nåværende leder er Pauliina Feodoroff, også fra Sevettijärvi.

Tiina behersker både øst- og nordsamisk, lager sanger og synger på begge språk, og også på engelsk. Hun har gitt ut to cd-er og en single, og har turnert både i og utenfor Sameland med sitt band, Tiina Sanila Band. Også den østsamiske leudd-en (joiken) høres når Tiina er på scenen.

SNF hedrer Tiina Sanila-Aikio fordi hun viser stolthet og styrke i det å være østsamisk kvinne. Hennes karriereveier viser allsidighet, hun er både tradisjonell og nyskapende, og slik er hun dyktig og tydelig i å representere en moderne samisk identitet og et samisk mangfold.

SNFs utviklingspris er en symbolsk pris; 1000 nkr og et diplom, som SNF siden 1999 har delt ut til den eller de som har gjort en innsats for å fremme likestilling og likeverd i det samiske samfunnet.