Søndag 14. desember avholdes en stor samisk kongress i byen Olenegorsk på Kolahalvøya. Kongressens viktigste sak er spørsmålet om etablering av et samisk parlament på Kolahalvøya. SNF-Samisk KvinneForum støtter en slik etablering.

samisktparlamentryssland

Representanter for samene i Russland informerte Sametingets plenum 24.11.2008 om planlegging av et samisk parlament. Her er Nina Afanasjeva, Valentina Sovkina og Elena Koroleva sammen med sametingspresident Egil Olli på Sametinget i Karasjok.

SNFs uttalelse fra årsmøtet i Rovaniemi 01.-02.11.08. SNFs årsmøteuttalelse nr. 7:

SNF-Samisk KvinneForums årsmøte støtter arbeidet med å etablere et samisk parlament på russisk side. Dette er et viktig arbeid i å styrke samisk fellesskap både på russisk side og i et all-samisk perspektiv. Arbeidsgruppa som har utarbeidet et lovforslag og en utredning har hatt medlemmer fra de samiske organisasjonene OOSMO og Kola Sameforening, har vært ledet av Valentina Sovkina, som også er styremedlem i SNF og i tillegg medlem av Den barentsregionale Arbeidsgruppa for Urfolk (WGIP).

Arbeidet har vært støttet av Det statlige urfolkssenter i Murmansk fylke, som også utnevnte arbeidsgruppa 7. april i år. Arbeidet skal presenteres for Sametinget i Karasjok i november, og på en stor samisk kongress i Murmansk 14. desember i år, forteller Valentina Sovkina, som inviterer alle samer til å delta på denne historiske kongressen i Murmansk.  

SNFs medlemmer i Russland ønsker velkommen til den store samekongressen i Olenegorsk 14. desember, der bl.a. sametingspresident Egil Olli vil delta.  Foran i hvit kofte sitter SNFs styremedlem Valentina Sovkina, som har ledet arbeidsgruppa for å etablere et samisk parlament.