Søndag 14.desember ble den første russiske samiske felleskonferansen avholdt i Olenegorsk på Kolahalvøya. Konferansens viktigste sak var etablering av et sameting på Kolahalvøya.

Kola-samene begynte på 1980-tallet å vurdere hvordan de kunne beskytte sin egen kultur, sitt språk og sine tradisjonelle næringer, og hvordan de vil kunne få til at den samiske stemmen blir hørt. Siden den tid har samiske organisasjoner i Russland planlagt etbalering av et samisk folkevalgt organ på Kolahalvøya, og har bedt også myndighetene om hjelp til dette arbeidet.

President i det norske Sametinget, Egil Olli, viste til i hvor stor grad Sametinget har medvirket til bedrede forhold mellom myndighetene og samene i Norge. Han mente at nordiske sameting nå må tilby støtte til etablering av et sameting i Russland. Det statlige urfolkssenteret i Murmansk fylke og SNF-Samisk KvinneForum har allerede uttrykt sin støtte.
(Kilde: Yle Sámi Radios internettside 15.12.2008).

Les mer om arbeidet i Russland