Årsmøtet 2008 i Rovaniemi utnevnte SNFs styre til et arbeidsutvalg for å utarbeide visjoner og en 3-årig strategiplan for SNF-Samisk KvinneForum, for perioden 2010-2012.

Planarbeidet skal ha bl.a. FNs Urfolksdeklarasjon som plattform. Planen bør være ferdig til årsmøtet i 2009. Planen bør vedta tidsrammer for å gjennomføre konkrete tiltak. Planen skal også foreslå mulige behov for å endre organisasjonen SNFs vedtekter, SNFs styre skal søke særskilte midler til arbeidet med strategiplanen.