Velkommen til seminar ”Motstrøms i gjeddevann!”

Karasjok kulturhus, mandag 2. mars 2009 kl. 18-21. 

Fra kl. 17: Kafe med fotoutstilling, boksalg og –signering.

  • Jubileumsforedrag ved professor Berit Ås – del av hennes turne Norge rundt i forbindelse med at hun i fjor fylte 80 år. NB! Karasjok er eneste stoppested i Nord-Norge og Sápmi nord for Nesna, Nordland
  • Presentasjon og markering av 20 år med samisk kvinnemobilisering
  • Paneldebatt med Berit Ås og sametingspolitikere, fr NSR: Aili Keskitalo, fra Samefolkets Parti: Terje Tretnes, fra Arbeiderpartiet: Bjarne Store-Jakobsen, samt en fra Flyttsamelista.
  • Hilsener til Beri Ås. Kunsterniske innslag.

Møteleder: Vigdis Stordahl. Norsk/samisk simultantolking, Kafe ved Karasjok Kvinne- og Familielag.

Arr. “Norge Rundt med Berit Ås” www.hersketeknikker.no  ved Inge Ås, og  SNF-Sámi NissonForum

Se hele programmet

Om utstillinga

berit-as

Den 10. april 2008 fylte professor i sosialpsykologi Berit Ås 80 år.

Fram til 10. april 2009 er hun på en Norgesturné med foredrag og feiringer!

Første partileder i Norge og SV-leder. Aktiv innen kvinnesak, fredssak, tobakksforskning, trafikkforskning m.m.

Mottatt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse og er æresdoktor ved flere universiteter i verden.

Jubileumsturnéen startet i Gamle Logen i Oslo med 420 feststemte som feiret henne.

Av innledere var bl.a. Kristin Halvorsen, Berge Furre, Valgerd Svarstad Haugland og Gudrun Schyman.

I jubileumsåret er det kommet ut 4 bøker og 2 filmer om/med Berit Ås:

·        NRK laget en filmdokumentar til 80-årsdagen 10.april 2008.

·        Ami Lönnroth ga ut boka «Förbannad är jag ganska ofta» på forlaget Ordfront, Sverige.

·        Ebba Haslund ga ut boka «Ild fra Asker, et portrett av Berit Ås» på Pax Forlag.

·        Janne Amble og Linn Norberg lagde filmdokumentaren «Å leve forut for sin tid».

·        Boka ”Vikingadotter – En historisk trilogi roman med utgangspunkt i Berit Ås sitt liv” av Anette Utterbäck, utgitt på ALF forlag, Sverige.

·        Revidert utgave av «Kvinner i alle land – en håndbok i frigjøring» (1.utgave fra 1970-tallet) av Berit Ås, kom ut i februar i år, Aschehoug 2009.

Dagbladet kåret boka til den niende viktigste sakprosa etter krigen ( av 25 titler). Boka er også fremhevet av Trond Giske i en artikkel om norsk sakprosa.

SNF-Sámi NissonForum/ Samisk KvinneForum vil markere

–         20 år med samisk kvinnemobilisering 1989-2009 og at det i år er 20 år siden det første sametingsvalget i Norge, da Samisk Kvinneliste i Karasjok ble etablert. Lista er senere nedlagt.

–         at Berit Ås er 80 år og at det er 20 år siden hun besøkte Karasjok, i mai 1989, i forbindelse med at Samisk Kvinneliste var under etablering og Sáráhkká-Samisk Kvinneorganisasjon hadde årsmøte. Samiske kvinner i flere kommuner ble i de følgende årene inspirert til politisk engasjement, de samlet seg 6. februar 1993 i Karasjok og etablerte SNF-Samisk KvinneForum.

Med arrangementet i Karasjok vil SNF hedre Berit Ås og samtidig:

·        belyse utviklingen i samisk kvinne- og likestillingspolitikk, i lys av kvinnesaksarbeid i andre samfunn og ved å dra linjer fra kvinnelistas etablering i 1989 til det som skjer i dag

·        få fram synspunkter og målsettinger innen samisk likestillingsarbeid og kjønnsspørsmål, ved at det inviteres til paneldebatt der Berit Ås og Sametingets politikere deltar

SNF har søkt midler fra Sametinget og Karasjok kommune til å dekke utgifter ved arrangementet,  som kan sies å være årets 8.mars-arrangement i Karasjok! 

Seminaret tilrettelegger for at Sametinget kan delta aktivt i en offentlig likestillingsdebatt, som er en strategi i tingets nylig vedtatte Handlingsplan for likestilling. Planen sier også at likestilling skal implementeres i alle politikkområder. Det er derfor viktig med arenaer hvor Sametinget kan delta, som dette seminaret. Arrangementet bidrar også til en dialog med det sivile samfunnet, noe som styrker tingets videre arbeid i saker ang. kjønnslikestilling i Sápmi. Seminaret vil bidra til at disse temaer debatteres offentlig, noe som i liten grad skjer i dag. 

Hensikten med seminaret er å bidra til en samfunnsdebatt med større fokus på forhold som gjelder kjønn og  likestillingsarbeid i det samiske samfunnet, spesielt i forbindelse med at det i år er sametingsvalg.

Med hilsen, arrangørene:

–         “Norge Rundt med Berit Ås” www.hersketeknikker.no  ved Inge Ås. Mobiltel. 957 22 133, e-post: inge@iliana.no

–         SNF-Sámi NissonForum /Samisk KvinneForum, ved Gudrun E. Eriksen Lindi

Mobiltel. 959 35 626, e-post: gudrun.lindi@trollnet.no    eller snf@trollnet.no

berit-as-1-sm

Berit Ås på Litteraturhuset Oslo april 2008, signerer boka som Ebba Haslund har skrevet: «Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås».