hilsen-berit-tak-2

Kvinnedagen i Karasjok ble i år markert allerede mandag 2. mars av SNF-Samisk KvinneForum, og seminaret ”Motstrøms i gjeddevann» ble en stor suksess.  60 personer var samlet på Kulturhuset, og både avisene Ávvir og Ságat har dekket arrangementet. Det samme har  NRK Sámi Radios nettside, og der er laget en reportasje i kulturmagasinet Árdna.

Ved åpningen av arrangementet imponerte den lokale joikeren Rávnná-Jon-Rávdná/Ravna Anti Guttorm alle med sin klare og sterke røst og sin staselige framtreden, og det ble blikkstille i salen.  Biret-Elle Láila/Laila Somby Sandvik ønsket så alle velkommen og fortalte om bakgrunnen for og hensikten med seminaret.

Vigdis Stordahl overtok og klargjorde at arrangementet også inkluderte utstillingen ”Kvinner som har tenkt”, som dels var plassert i kafeen og dels i salen, og kafe som Karasjok Kvinne- og Familielag sto for.  Arrangementet varte i 3,5 time, kl. 18-21.30, med en halvtimes pause.  –Ikke et eneste dødpunkt, sa Ellen Marit Guttorm om seminaret. Hun hadde reist fra Kautokeino for å få dette med seg. Det var flere som hadde reist langt, fra Kautokeino (130 km) og Lakselv (72 km).

hilsen-berit-tak-21


Feminist, sosialpsykolog og mangesidig aktivist Berit Ås holdt hovedinnlegget over tema «Kvinner som har tenkt – finnes de?». Hun var oppgitt over at en norsk fagbokforfatter ikke hadde noen kvinner med i en bok om samfunnsvitenskapelige tenkemåter. 33 menn var presentert i bilde og tekst, fra det gamle Hellas’ Aristoteles til nåtidige sosiolog Stein Rokkan. Det er bakgrunnen for at utstillinga «Kvinner som har tenkt» ble til.

Hun presenterte hersketeknikker som hun har identifisert allerede for over 30 år siden. Hun skildret levende sine erfaringer og bestrebelser, alltid iherdig og stort sett motstrøms,  gjennom et langt liv i sitt politiske og yrkesarbeid. Mange av sine tanker, gjøremål og opplevelser har hun fortalt om i bøkene om sitt liv som siste år er utgitt, men likevel forteller de kun en brøkdel. I starten av sitt innlegg sa hun da også at hun kunne snakke i 14 dager bare om temaet kvinner som har tenkt.

Berit Ås’ datter Inge redegjorde for Norge Rundt-turneens bakgrunn; at hun ville gi sin mor en spesiell presang i forbindelse med at hun fylte 80 år 10.april i fjor. Norge Rundt-turneen kan du lese om her: www.hersketeknikker.no  Inge Ås fortalte at turneen avsluttes her i Karasjok. Hun berømmet SNF-Samisk KvinneForum for innsatsen med å arrangere seminar med presentasjoner og  paneldebatt i Karasjok. Dagen etter hadde de to, Berit og Inge, bestemt at turneen avsluttes endelig med en fest på Rosenlund Gård på Løten i slutten av juni i år.

mc3b8tel-vigdis-laila


Bildet viser Laila Somby Sandvik og Vigdis Stordahl som sammen med Gudrun E E Lindi sto i spissen for SNF-Samisk KvinneForums arrangement. Alle SNFs åpne arrangement blir simultantolket, også dette seminaret. Derfor har SNF søkt økonomisk bidrag fra Sametinget og Karasjok kommune for å dekke deler av utgiftene ved seminaret.

SNF tilbød en gave til deltagere i Karasjok, nemlig «Feministhåndboka» . Dessverre var ikke boka ankommet tidsnok til arrangementet, men de som skrev seg på en liste får boka tilsendt.

Boka om hersketeknikkene, «Kvinner i alle land», er nå revidert. Berit Ås hadde med for salg et titalls eks. av både den boka og boka som Ebba Haslund har skrevet om henne: «Ild fra Asker. Et portrett av Berit Ås». Alle bøkene ble solgt, med en hilsen fra Berit til hver enkelt. 

hilsen-berit-og-inga


Inga Ravna Eiras spenstige hilsen til Berit Ås og seminardeltagerne gjorde inntrykk på alle. Hun framførte to selvlagede rap’er som skildrer reindriftslivet. Berit Ås var interessert i å få Ingas kunstneriske innslag som et minne fra Karasjok-arrangementet. På bildet, til høyre Inga Ravna Eira og til venstre Berit Ås, med et flott, russisk storsjal på sine skuldre, en gave fra Samisk KvinneForum.  

berit-as-samet-2


På dagtid mandag 2. mars besøkte Inge og Berit Ås Sametinget, med SNFs styremedlem Gudrun E E Lindi som veiviser. På reisa nordover kvelden før, fikk for øvrig Berit Ås bilskyss fra Lakselv til Karasjok med Sametingets Bjarne Store-Jakobsen og selve presidenten, Egil Olli.

Nedenfor Berit og Inge Ås utenfor Sametinget, Karasjok. Alle fotos: Gudrun E E Lindi

berit-as-samet-3