may-l-1


SNF-Samisk KvinneForums styremedlem May-Lisbeth Myrhaug (foto), som også foreleser på seminaret, ønsker velkommen til årsmøte og seminar ”Samiske kvinner i litteratur og religion” 2.-4.okt. 2009, Tromsø.  Seminaret er åpent for alle.

Simultantolking fra/til nordsamisk, norsk/svensk og russisk.

Opphold og 75 % av reiseutg. dekkes for SNFs medl. ved påmelding innen frist 14. sept. 2009.
Betal medlemskap kr 150 til Postbanken konto 0540.06.51819.  SNFs medlemmer mottar innkalling og info pr. post.
Mer info: Tel. (+47) 959 35 626.  Påmelding til: snf@trollnet.no  SNF, P.b. 110, N-9735 Karasjok 

Hvor: Rica Grand Nordic Hotel, Tromsø, Norge
Når: Fredag 2. oktober kl. 18 – til søndag 2. oktober ca. kl. 15
Ved påmelding til SNF innen fristen 14. september, har du:

Som SNF medlem, gratis deltagelse, overnatting og måltider 02. okt.-04. okt.
SNF dekker 75 % av dine  reiseutgifter. Vi vil at du reiser på billigste måte.
Reise: Alle ordner sin reise selv og sender så reiseregning til SNF.  Deltagere fra russisk side får dekket sin reise.
Dette forutsetter at du har betalt medlemskontigent til SNF innen 14. sept.

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Fredag 2. okt.
Kl. 18-21: Velkommen. Oppstart av SNFs årsmøte 2009.
Utdeling av SNFs Utviklingspris 2009.
Kl. 21: Middag

Lørdag 3. oktober:

Kl. 10-18: Seminar “Samiske kvinner i litteratur og religion”. Åpent for alle interesserte. Se eget program i eget oppslag. (Se også litteraturfestivalen www.ordkalotten.no )
Kl. 19: Middag

Søndag 4. oktober:
Kl. 09-14: SNFs Årsmøte 2008 fortsetter.
Kl. 14: Årsmøtet avsluttes
Lunsj
 Avreise