annele-sem-09

SNF- Samisk KvinneForum vil gratulere Sámi Girječálliid Searvi / Samisk Forfatterforening med 30 års jubileet, som feires i Karasjok i helga.  Samtidig er det beklagelig at Sametingets saksbehandling og støttebevilgninger innen samisk kunst langt fra er tilfredsstillende. Det vises til SNFs to årsmøtevedtak vedrørende samisk kunst. 

Foto: SNF-Samisk KvinneForums seminar 3. oktober 2009 i Tromsø ”Samekvinner i litteratur og religion”  samlet hele 40 personer.  SNFs årsmøte i Tromsø krever økte midler til samisk skjønnlitteratur. På seminaret var bl.a.SNFs styremedlem Annele Gaup, Kautokeino, og Kjellaug Hauan, Tromsø,og bak disse to ses fra v. Alla Vasiljeva, Kristin Solberg og Anitta Suikkari.

SNF–Samisk KvinneForum krever at Sametinget i Norge etablerer fagkomiteer innen samisk kunst

Årsmøtet i SNF-Samisk KvinneForum i Tromsø  2.-4. oktober 2009 krever at Sametinget i Norge etablerer særskilte fagkomiteer innen skjønnlitteratur, joik, musikk, billedkunst og teater. Disse komiteene skal forberede og vurdere søknadene før behandling i Sametingets tilskuddsstyre. SNF har erfart at Sametingets bevilgninger skjer tilfeldig og ikke bestandig er etter faglige kriterier. SNFs årsmøte beklager sterkt at Samisk kulturråd er avviklet.

Samisk skjønnlitteratur trenger økte midler

Årsmøtet i SNF-Samisk KvinneForum i Tromsø  2.-4. oktober 2009  krever at Sametinget i Norge nå bevilger tilstrekkelige midler til samisk skjønnlitteratur.  Samisk språk er i en sårbar situasjon og trenger støtte.  Å kunne lese bøker er en utmeket måte å drive språkrøkt på.  SNFs årsmøte mener at samefolket fortjener å få lese og nyte skjønnlitteraturens vakre og rike språk.  SNFs årsmøte vet at forlagene har mange, både nye og gamle, skjønnlitterære manuskripter som forlagene selv ikke klarer å finansiere og utgi som bøker.

inga-ravna-sem-09
nadezhda-sem-091

På SNF-Samisk KvinneForums seminar 3. oktober 2009 i Tromsø ”Samekvinner i litteratur og religion”  foreleste bl.a. disse to forfattere, den ene fra russisk og den andre fra norsk side: Nadezhda Bolsjakova, Revda (foto til høyre) og Inga Ravna Eira, Karasjok (til v.). Inga Ravna Eiras nye bok «Eadni ganjaldii mu fuolppuid»  blir presentert under Litteraturfesten i Karasjok til helga.

anitta-rauni-sem-09

Forfatter Rauni Magga Lukkari og skuespiller Anitta Suikkari fremførte stubber fra Raunis nye utgivelse ”Lex Sápmi – og andre stubber” på SNFs seminar i Tromsø. Rauni deltar også i Karasjok under Samisk Forfatterforenings 30 års jubileum.