valja-ja-larisa-small

SNF vil avholde seminaret ”sáhkalaga:dialog”  i Oslo fredag 4. desember 2009 kl 12-17. Tema er: Urfolkskvinner i Norden og Nordvest-Russland – vold, rusmisbruk og overgrep. Der vil vi  presentere to av våre prosjekter, som SNF har begynt arbeidet med i 2009, og vi inviterer myndigheter, institusjoner og organisasjoner til dialog og samarbeid.

Ta kontakt senest innen mandag 23. november 2009 om du ønsker å delta. snf@trollnet.no Oppgi navn, tittel, e-postadresse og hvem du representerer.  Deltagelsen er gratis.

Foreløpig program finner du nedenfor. Seminaret er på norsk, dansk og svensk og russisk. Vi ønsker velkommen til seminar. 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at 4.-5.desember 2009 feirer Samisk Hus i Oslo 5 år og programmet er presentert her:
http://www.mamut.net/samiskhusioslo/newsdet85.htm
www.samer.no

valja-ja-larisa

Foto viser RAIPONs styremedlem Larisa Abryutina, Chukotka/Moskva og SNFs styremedlem Valentina Sovkina. Lovozero. 

INVITASJON TIL SNF-Sámi NissonForum /Samisk KvinneForums SEMINAR «sáhkalaga:dialog»  med tema:
Urfolkskvinner i Norden og Nordvest-Russland – overgrep, vold og rusmisbruk

Sted: FOKUS lokaler, Storgata 11, Oslo
Tid: Fredag 4. desember kl 12-17
(Enkel lunsj kl. 11-12)

Innledninger på norsk, svensk, dansk og russisk.
Konsekutiv /hvisketolking fra svensk, dansk og norsk til/fra russisk.  Tolk: Svetlana Vigeland

Møteledere:
Styremedlem og prosjektkoordinator i SNF, Gudrun E E Lindi
Varamedlem til SNFs styre, Ellacarin Blind

Program (foreløpig, kan bli endret) :

Kl. 12-12.10: Åpning

Kl. 12.10-12.40:
Prosjekt 2009-2011:  «La oss lære å leve uten alkohol» – arbeid mot alkoholmisbruk i urfolkssamfunn
Styremedlem i RAIPON (Russian Association of Indigenous Peoples of the North)og lege Larisa Abryutina, Chukotka/Moskva.
Styremedlem I SNF-Samisk KvinneForum, Valentina Sovkina, Lovozero, Kolahalvøya.
Overordnet mål for prosjektet: Få bukt med alkoholmisbruk blant urfolk i Barentsregionen.
Prosjektmål: 1) Erkjenne at alkoholisme er et problem blant urfolk i Nord, 2) Utvikle modeller for et rusfritt levesett, og 3) Holdningsarbeid for å fremme en sunn livsstil.

Kl.12.40-13.10
SNF-Samisk KvinneForums arbeid mot vold og alkoholmisbruk i samiske samfunn – hva er behovene mht. dialog og samarbeid med myndigheter, institusjoner og organisasjoner?
-Styremedlem og prosjektkoordinator Gudrun E Lindi, SNF

13.10-13.20 Pause

Kl. 13.20-14:
Prosjektet ”Urfolkskvinner i Norden: vold, prostitusjon og menneskehandel” – hva er situasjonen og behovene?
Overordnet mål for prosjektet: Fokusere på urfolkskvinner og vold for å få ansvarlige myndigheter og institusjoner til å arbeide seriøst med problemet.
Resultatmål: Få større fokus på voldsutsatte urfolkskvinner situasjon, spesielt mht. menneskehandel og prostitusjon
 -Jurist og internasjonal ekspert Gunilla Ekberg, (har tidl. arbeidet i CATW-Coalition Against Trafficking in Women)

Kl. 14-14.40:  (tittel kommer senere)
– Leder i Ligestillingsrådet i Kalaallit Nunaat / Grønland og politibetjent Poul Hansen, Nuuk   

14.40-15: Pause

15-15.40: Tabuer og urfolkssamfunn (arbeidstittel)

-Vigdis Stordahl, FOU-leder ved SANKS- Samisk nasjonalt kompetansesenter–psykisk helsevern, Karasjok  

15.40-16.40: Innlegg – ca. 10 min. fra hver (ikke bekreftet):
-Sametinget i Norge www.samediggi.no
-Sametinget i Sverige www.samediggi.se
-Samers og inuitters representant i FNs Permanente Forum for Urfolkssaker, Lars Anders Baer  http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
-Nordisk Ministerråds embetsmannskomite for likestilling
-Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
-Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 Kommentarer og innspill fra andre inviterte institusjoner og organisasjoner

16.50-17: Oppsummering og avslutning