st-holm-1

Årsmøtetema er samekvinner, menneskerettigheter og selvbestemmelse. Vi vil også se på om SNF kan delta på internasjonal kvinnekonferanse Women’s Worlds 2011 i Canada med samme temaseminar, evt. i samarbeid med urfolkskvinneorganisasjon(er) i andre regioner.
http://www.womensworlds.ca/

SNFs årsmøte er på Hotel Oden sentralt i Stockholm, der vi også bor rimelig. SNF vil dekke 75 % av dine boutgifter med helpensjon. Men du må selv ordne reise og dekke reiseutgifter.

SNF planlegger uformelt treff/middag med samekvinner i Stockholm og omegn lørdag kveld 16. oktober. SNF vil også dele ut SNFs utviklingspris 2010.

Helga 15.-17. oktober 2010 vil også Fabula Storytelling Festival finne sted i Stockholm. Vi håper å kunne sette av tid til et besøk på festivalen. Les mer om den her: http://www.fabulafestival.se/

Årsmøtet 2010 i SNF er i Stockholm, fra fredag 15. oktober kl. 15 til søndag 17. oktober kl. 15.

Vi ber de som vil delta på SNFs årsmøte 2010 i Stockholm, melde seg på innen 14. september.

SNFs E-post:  snf@trollnet.no   Tel.nr. (+47) 784 67 332 /959 35 626

Du må ha betalt medlemskontigent nkr 150 til SNF innen 14. september 2010. Postbanken Konto nr 0540.06.51819.

Foto viser Nordiska Museet i Stockholm, der de har utstillingen Sápmi, som er verdt et besøk.