Program for  SNFs Årsmøte 2010 & Seminar » Kvinners rettigheter og selvbestemmelse» (med forbehold om endringer)

Fredag 15. oktober

Kl. 09-12: Omvisning på Nordiska Museet, utstillingen “Sápmi”  . Guiding ved Cecilia Hammarlund-Larsson. Tolking til russisk ved Jevgenij Jushkov. Avgang fra hotellet kl 08.30.
Kl. 12: Retur til Hotel Oden

SNFs Årsmøte 2010 & Seminar.  Kvinners rettigheter og selvbestemmelse

Sted: Hotel Oden, Karlbergsvn. 24, Stockholm

Simultanttolking fra/til svensk/norsk og russisk.  Tolker: Jevgenij Jushkov og Olga Öhman.

Kl. 14.30-15: Velkommen. Kaffe og smørgås.

Kl. 15-16: SNFs årsmøte 2010

1.  Åpning. Kulturinnslag.
2.  Konstituering av årsmøtet
3.  Godkjenning av innkalling
4.  SNFs Strategiske Plan 2009-2011.
5.  Årsmøtesak 1: SNFs Etiske Retningslinjer. 6.  Årsmøtesak 2: Kvinnepanelets forslag – relevans for samekvinner?

Årsmøtet fortsetter lørdag 16. okt. kl. 15, og avsluttes søndag 17. okt. kl 14.

Kl. 16-18: Seminar: Kvinners rettigheter og selvbestemmelse, dag 1

Kl. 16-16.45:  Presentasjon 1:  Leg psykolog / leg psykoterapeut Lotta Omma, Gällivare: ”Att vara ung Same i Sverige -en undersökning av hälsa och livsvillkor.”

Kl. 16.45-17: Spørsmål og debatt

Kl. 17-17.30:   Presentasjon 2:  Professor em. i religionsvetenskap,  Louise Bäckman: “Att söka samisk kunnskap”. Resan från ung same i Västerbotten till professor i Stockholm.

Kl. 17.30-18: Utdeling av SNFs Utviklingspris 2010

Kl. 19: Middag på Hotel Oden

Lørdag 16. oktober:

Kl. 09.30-14: Seminar: Kvinners rettigheter og selvbestemmelse, dag 2

kl. 09.30-09.45: Åpning. Kulturinnslag. /Innledning om seminartema: Kvinners rettigheter og selvbestemmelse./
Informasjon om SNFs Deltagelse på verdenskongressen Women’s Worlds i Canada juli 2011 .

kl. 09.45 -10.15: Presentasjon 3: Styreleder Lars Anders Baer, Gáldu – kompetansesenter for urfolksrettigheter, Kautokeino  :  “Samekvinners rettigheter og selvbestemmelse i et urfolksperspektiv. Hva sier FNs urfolkserklæring og hva er Gáldus rolle i å styrke samekvinners rettigheter? “

kl. 10.15 -10.40: Presentasjon 4: Styremedlem  i SNF, leder i Samisk råd i Murmansk fylke, medlem i WGIP  og ansatt ved BIPO , Valentina Sovkina, Lovozero:  “Hvem trenger dette urfolket?”  Om kampen for samenes selvbetemmelse og synliggjøring i Russland.

kl. 10.40 -11: Presentasjon 5: Prosjektleder Sara Pejok, Sametinget Sverige:  “Sametingets arbeid med regjeringsoppdraget: et prosjekt for å styrke samekvinners delaktighet i samfunnslivet”

kl. 11-11.20: Spørsmål og kommentarer.

kl. 11.20-11.40: Pause. Kaffe og smørgås

kl. 11.40-12.10: Presentasjon 5: Filosofie magister i mänskliga rättigheter  Ebba Krumlinde,  CSR -Konsulten Krumlinde: «Voldsaspekter,  og nødvendigheten av et krisesenter for kvinner med spisskompetanse om samiske forhold.»

kl. 12.10-12.40: Presentasjon 6: Dramaturg, manusforfatter og regissør Åsa Simma:  “Kreativitet og kunst – en form for ytringsfrihet.”  Hvordan ivareta samisk arv og de distinkte samiske kulturelle tradisjoner i kreativitet og kunstnerisk virke.

kl. 12.40 -13.30: Spørsmål og kommentarer. Debatt. Avslutning av seminaret.

Kl. 14-15:  Lunsj på Hotel Oden

Kl. 15 -18: SNFs Årsmøte 2010 fortsetter

6. SNFs Virksomhetsberetning oktober 2009-oktober 2010.
7. SNFs Regnskap 2009.
8. Presentasjon av Årsmøteresolusjoner /-uttalelser

Kl. 16.45-17: Pause. Kaffe og kake

Kl. 18: Avslutning for dagen

Kl. 19: Middag “¨på stan”.

Søndag 17. oktober:

Kl. 09.30-14: SNFs Årsmøte 2010 fortsetter

9.    SNFs Handlingsplan 2011
10.  Budsjett 2011
11.  Valg til styre og valgkomite.
12. Bestemme tid, sted og tema for Årsmøtet 2011.
13.   Årsmøteuttalelser.

Kl. 10.45-11.15: Pause. Kaffe og kake. / Avreise for deltagere fra Russland.

Kl. 14: Avslutning av årsmøtet 2010. / Lunsj på Hotel Oden.