fotoill

Lørdag 25. og søndag 26. juni 2011 avholder SNF et sommerseminar i Karasjok.  Vil du delta?

Foreløpig program. Seminaret er på Karasjok kulturhus, kafeen, lørdag kl. 09.30-17 og søndag kl. 09.30-14.  Påmelding innen fredag, dagtid 24.06.: snf@trollnet.no  Tel. (+47) 78 46 73 32/ 959 35 626


Temaer som tas opp er:
– Hva betyr selvbestemmelse for meg?
– Lokal kamp for selvbestemmelse
– Hvordan mestrer kvinner media?
– Har vi demokrati? Hører vi samekvinners stemmer?
– Samekvinners helse og livskvalitet
– Hvordan styrke samekvinners innflytelse

Åpent for alle interesserte. Nordsamisk-norsk tolking. Medlemmer i SNF-Sámi NissonForum får dekket måltider, andre betaler dette selv. Medlemskontingent i SNF 150 nkr. pr år. Konto nr 0540.06.51819.
Påmelding /Mer info: snf@trollnet.no   tel. (+47) 78 46 73 32 / 959 35 626.

Sommerseminar “Samekvinners hverdagsliv og selvbestemmelse”
Karasjok kulturhus, kafeen,  lørdag 25. og søndag 26. juni 2011.

NB! Avbrudd i programmet vil forekomme: Kaffepause, underholdning, bøy og tøy, og aktiviteter.
Program (kan skje endringer):
Lørdag  25.juni.
Kl 09.30-10: Åpning. Seminarets formål og ide. Presentasjon av deltagere.
Kl 10-10.30: Rauna Kuokkanan, Utsjok/Canada:
Hva betyr selvbestemmelse for meg?
Kl 10.30-11:  Spørsmål og kommentarer.
Kl 11-11.30: Tove Lill Labahå Magga, Bugøyfjord:
Hvem kan og hvem vet? Har vi demokrati – hvordan høres samekvinners stemmer når beslutninger skal fattes?
Kl 11.30-12:  Spørsmål og kommentarer.
Kl 12-13: Synspunkter og samtale. Evt. gruppearbeid.
Kl 13-14: Felles lunsj.
Kl 14-14.30: Anna Ravna Gaup, Kárášjohka:
Hvordan media behandler kvinner på ulike nivåer når en sak oppstår – og hvordan mestre dette.
Kl 14.30-15:  Spørsmål og kommentarer.
Kl 15-15.30: Astrid Turi Gaup, Guovdageaidnu: Språkkyndige beriker bruken av språket

Kl 15.30-16:  Spørsmål og kommentarer.
Kl 16-17.30: Synspunkter og samtale. Evt. gruppearbeid: Hva gir livskvalitet? Hvordan styrke samekvinners innflytelse?
Kl 18: Felles middag.  

Søndag 26. juni.
Seminaret fortsetter.
Kl 09.30-10: Gudrun E E Lindi, Kárášjohka:
Samekvinner i historien – er de synlige? Prosjekt for å kartlegge kvinners tradisjonelle kunnskaper i Karasjok.           Eksempler på lokalhistorisk arbeid og arbeidsinnsats.
Kl 10-10.30: Spørsmål og kommentarer
Kl 10.30-11.30: Synspunkter og samtale: Hva virker inn på kvinners helse? Hvordan livets hendelser påvirker ens livssituasjon.
Kl 11.30-13: Synspunkter og samtale om temaer tatt opp lørdag og søndag. Evt. gruppearbeid.
Kl 13-14: Samisk selvbestemmelse i et samisk kvinneperspektiv. Synspunkter på og ideer om videre arbeid. Sammenfatning.
Kl. 14: Avslutning. Felles lunsj.

NB! Avbrudd i programmet vil forekomme: Kaffepause, underholdning, bøy og tøy, og aktiviteter.

Bures boahtin ! Velkommen!

Arr. SNF-Sámi NissonForum www.saminissonforum.org