Les hva teatersjef Ada E. Jürgensen i Åarjelhsaemien teater mener.

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.7972229

Les også SNFs brev til Sametinget og Samisk parlamentarisk råd 28. november 2011.

Til Sametinget, Norge

Til leder i Samisk parlamentarisk råd, sametingspresident Egil Olli

Elsa Laula Renbergs fødselsdag i morgen  – 29.11. – etterlyses som samisk flaggdag

Samiske parlamentarikere fra fire land var samla til konferanse i Kirkenes 9.-11.11.2011.  En sak som der skulle behandles var denne:  Sak SPR 07/2011 Samisk parlamentarisk råd og Samerådets felles organ for forvaltning av samiske nasjonale symboler.

Vi hadde håper at saka som SNF lanserte opprinnelig allerede for 11 år siden, kunne avsluttes: Hvorfor har Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.11. ennå ikke fått status som samisk nasjonalsymbol og markeres som samisk flaggdag?

SNF har etter at samiske parlamentarikere var samla i Kirkenes 9.-10.11.11 ennå ikke registrert at det er kunngjort noe i saka.

Følgende uttalelse er vedtatt på SNF-Samisk KvinneForums årsmøte, samlet i St. Petersburg 23.-24. september 2011:

“Hvorfor har Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.11. ennå ikke fått status som samisk nasjonalsymbol og markeres som samisk flaggdag?

SNF-Samisk KvinneForum reagerer sterkt på at Elsa Laula Renbergs fødselsdag ennå ikke markeres som offisiell samisk flaggdag. Det er nå 11 år siden SNF, som den første samiske organisasjonen, foreslo at hennes fødselsdag skulle bli offisiell samisk flaggdag. Før Den 19. samekonferansen i Rovaniemi høsten 2008, etterlyste SNFs styre vårt forslag. Dette er nå tre år siden, og SNF beklager sterkt at vi igjen må etterlyse samiske myndighetsorganers handlekraft i denne saken.

Og vi spør: Er det fordi hun var en kvinne at denne saken ikke ser ut til å bli prioritert blant våre samiske ledere?”

—-

I juli 2011 var det 80 år siden Elsa Laula Renberg døde. SNF viser  for øvrig til vår pressemelding 29. november i fjor, om hvorfor Elsa Laula Renbergs fødselsdag som offisiell samisk flaggdag ennå ikke er kunngjort. SNF skriver bl.a.:

“Før Samenes 19. konferanse (Samekonferansen) i Rovaniemi i 2008 etterlyste SNFs styre   overfor Samerådet forslaget om at Elsa Laulas fødselsdag bør bli en samisk flaggdag. Elsa initierte og ledet arrangementet av det første fellessamiske møtet februar 1917 i Trondheim. Derfor er også 6. februar valgt til Samenes nasjonaldag. Neste år er det 80 år siden Elsa døde, det skjedde 22. juli 1931.

SNF sendte forslaget til Samerådet første gang allerede i 2000, men saka ble ikke behandlet før på Samekonferansen 2008. Men nå synes det som at 29. november formelt sett fortsatt ikke er samisk flaggdag, selv om Samekonferansens delegater i 2008 har behandlet SNFs forslag   positivt og sendt saka til godkjenning i “Samiske nasjonale symboler”-komiteen. ”

SNF ønsker å hedre en samisk kvinne og samepolitisk pioner: Elsa Laula Renberg.

SNF håper nå å få avklaring i en sak som synes å befinne seg i en uverdig runddans i det samiske byråkratiet.