Avholdes på Sajos kultursenter, Inari/Enare. Oppstart fredag kveld 28.september  og avslutning til lunsj søndag 30. september 2012.

Årsmøtetema er:  Vold mot kvinner.  Vi har  innledere med kunnskaper og kompetanse, og inviterer  til samtale og diskusjon om temaet. Simultantolking fra/til russisk, samisk, norsk og finsk.

SNFs utviklingspris 2012 deles ut.

Vi må ha utfylt påmeldingsskjema fra medlemmer innen 17. september, for at vi skal kunne love å dekke reise og opphold. Det er reservert rom på  Hotelli Kultahovi.

Til samme dato ber vi om å få innspill på saker som årsmøtet bør behandle.

Send e-post til: snf@trollnet.no    Brevpost:  SNF-Samisk KvinneForum, Box 110, N-9735 Kárášjohka.

Medlemsavgift 2012. Vi ber om at det blir innbetalt innen 12. september:

I Norge  150 Nkr:   Betales til bankkonto nr.  0540.06.51819, Postbanken/DnB, Norge.

Suomi/Finland 20 Euro:  POP Utsjoki 564173-23071      Pohjolan Osuuspankki, FIN-99980 Utsjoki

Sverige  175 SEK:  Postgirot nr 178 04 62-6     Postbanken, SVE-10571 Stockholm