cimg7463

«De taler kjønnsdiskriminering midt i mot, når andre tier. På tvers av riksgrenser har de jobbet nærmest utrettelig for likestilling – og mot kvinnediskriminering, i snart 20 år. Derfor er Samisk Kvinneforum nå hedret med likestillingspris.»

NRK Sápmi artikkel her og

«Sametinget gratulerer Sámi NissonForum med tildelingen av nordisk samisk likestillingspris 2012. Prisen tildeles SNF for deres arbeid med kjønnslikestilling og kvinners rettigheter i samiske samfunn gjennom nesten 20 år.»

Sametinget gratulerer SNF med prisen

Bildet viser fra venstre Valentina Sovkina, Alla Vasiljeva, Laila Somby Sandvik og Alla Igontova.

cimg7463