margge-uttjek-ny1

SNF har nå avsluttet prosjektet «La oss lære å leve uten alkohol»,  initiert av urfolkskvinner i Russland i 2008-09, og finansiert av Nordisk ministerråd, Sametinget i Norge og Barentssekretariatet.

SNF vil understreke sterkt at det trengs mer dokumentert kunnskap og kompetanseheving om vold i samiske samfunn, flere organiserte tiltak, mere resurser og ikke minst faste økonomiske midler, som kan muliggjøre et nødvendig kontinuerlig arbeid for å forebygge og redusere trussel om vold.

Vi vet at alkoholmisbruk i en familie ofte fører med seg vold mot kvinner og barn. Dette truer og ødelegger mange kvinners liv og helse. Prosjektet viser at i samiske samfunn er det vanlig at det er kvinnene som fronter slike saker, som ennå er tabubelagte, og det er derfor kvinnene som synliggjør behov for innsats for myndighetene og samfunnet for øvrig. I dag på Samenes nasjonaldag, ønsker SNF å bringe en hilsen til og løfte fram fire av disse samekvinnene – de viser med sin bakgrunn og sitt arbeidsfelt mangfoldet i samekvinners engasjement:

Ristenrauna Magga, fra Nunnanen, Finland. Hun har i lang tid arbeidet med å forbedre samenes sosiale kår på finsk side og arbeidet bl.a. mot rusmisbruk. Hun leder organisasjonen SamiSoster, som initierer og gjennomføre samiske helse- og sosialprosjekter. I 2012 mottok hun SNFs utviklingspris.

Márgge Uttjek, Umeå, Sverige. Hun har undersøkt hvordan hjelpe voldsutsatte samekvinner i Sverige, i Sametingets prosjekt Dorvu (Trygghet) (2007). Dette inngår i rapporten Bemötande av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna. Márgge arbeider med et forskningsprosjekt om hvordan man kan forebygge vold som kvinner og barn i samiske miljøer lider under.

Valentina Sovkina, Lovozero, Russland. Hun har vært åpen om hvordan det var å vokse opp og leve i et alkoholisert miljø og er et eksempel på hvordan man selv tar ansvar for eget liv og samtidig hjelper andre i å reise seg. Hun er leder for kolasamenes folkevalgte råd, Kola Sami Sobbar.

Anne Merete Gaup, Kautokeino, Norge. Hun har nylig presentert kortfilmen «Dolain stoahkamin» – «Den som leker med ilden», der tema er vold som man vet unge kvinner utsettes for, men som ingen snakker om. SNF har støttet filmarbeidet med 5000 kr.  Hun er 30 år og student på Nordland kunst- og filmfagskole, Kabelvåg.

risten-r-magga

Ristenrauna Magga

margge-uttjek-ny1
anne-merete-gaup

Márgge Uttjek

Anne Merete Gaup

v-sovkina-ny

Valentina Sovkina