SNFs seminar “Samekvinners stemme i Norden” og årsmøte 2013

St. Elisabeth Hotell, Mellomvn., Tromsø, 25.-27. oktober 2013. Nordsamisk, norsk og russisk simultantolking.

NB! Påmeldingsfrist: 7. oktober 2013. Om du melder deg på innen fristen, og er medlem, så arbeider SNF for at vi kan dekke både dine reise- og oppholdsutgifter.  Tilreisende deltagere vil vi invitere til å bo på fantastiske St. Elisabeth Hotell, der seminar og årsmøte vil foregå.

Medlemskontingent:

I Norge: 150 kr betales til bankkonto Postbanken 0540.06.51 819,

I Finland: 20 Euro betales til bankkonto POP Utsjoki 564173-23071

I Sverige: 175 SEK  betales til bankkonto Postgirot nr 178 04 62-6.

Kontakt: Tel. (+47) 959 35 626 / Send epost til: snf@trollnet.no eller gaba@trollnet.no

Postadresse: SNF, P.b. 110, N-9735 Kárášjohka/Karasjok.

Velkommen!

Seminaret «Samekvinners stemme i Norden» arrangeres på St. Elisabeth Hotell i Tromsø fredag 25. og lørdag 26. oktober 2013. Seminarprogrammet starter fredag 25.10. kl. 09.30, og varer to dager. Årsmøtet avholdes søndag 27. oktober og avsluttes kl. 15.

I år er det 20 år siden SNF ble etablert som et nettverk, og 15 år siden SNF ble en organisasjon. På seminaret vil det være bl.a. foredrag, presentasjoner, debatt og gruppearbeid,  for å fremme dialog og samarbeid i saker som gjelder samiske kvinnerspørsmål og likestillingsarbeid.

Vi vil i Tromsø også ha jubileumsfestligheter og vil dele ut SNFs årlige utviklingspris, en symbolsk pris på 1000 kr. og et diplom, der mottagerens navn ikke offentliggjøres før der og da.

Mer informasjon om programmet vil komme på denne sida. Til medlemmer sendes foreløpig program og påmeldingsskjema. SNF vil dekke ditt opphold på St. Elisabeth Hotell.

Vi oppfordrer medlemmer til snarest mulig å arrangere sin reise til Tromsø. Ber om at du sender reiseregning etter arrangementet, men vi vet ennå ikke hvorvidt/hvor stor andel av hver enkelts reiseutgifter SNF har midler til å dekke. Derfor bes om at du reiser på billigst mulig måte.