Preliminärt/Foreløpig program SEMINARIUM 2015

Samekvinnors rätt till delaktighet Betydelse för socialt liv, hälsa och förebyggande insatser mot våld

6 mars 2015 kl. 08.30-15.45, Umeå

Lokal: P5, Kulturhuset Väven, Storgatan 46 www.U&Me.se

Språk: Svensk/norsk, nordsamisk, russisk/ryska.

8.30-9.00 Registrering och kaffe.

9.00-9.15 Välkommen till umesamiskt område! Märgge Uttjek. Kulturinslag.

9.15-9.40 Gudrun E.E. Lindi, Kárášjohka, SNF: SNFs arbete och urfolkskvinnonätverket FIMIs betydelse.

9.40-10.30 Rauna Kuokkanen, forsker, Toronto: Samekvinner og selvbestemmelse.

10.30-10.50 Frågor / Spørsmål, kommentarer

10.50-11.00 Paus

11.00-11.20 Märgge Uttjek, Umeå, filosofie doktor. Våld mot samekvinnor och barn, förslag till förebyggande insatser. Socialt arbete i majoritetssamhället avseende synen på urfolk.

11.20-11.50 Kvinna i dagens renskötsel. Foreleser ikke bekreftet

11.50-12.00 Frågor, kommentarer

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Mirka Kelahaara, Rovaniemi: Samers språk- og kulturrettigheter i Rovaniemi.

13.30-14 Repr.från Sametinget,Sverige. Sametingets politiska arbete med jämställdhetsfrågor.

14-14.15 Frågor, kommentarer.

14.15-14.50 Valentina Sovkina, Lujávri: Samer knebles. Samekvinners rolle i demokratiutvikling på Kolahalvøya. Frågor, kommentarer.

14.50-15: Paus

15-15.45: Paneldebatt. Samiske politiske organer/organisasjoner inviteres. Tema: Hvordan styrke samekvinners deltagelse, innflytelse og medbestemmelse i samisk samfunnsutvikling?

15.40-45: Avslutning av seminaret.

19.30-21.30 Middag, P5, Väven, www.U&Me.se

sametingets-logga-jpg-format-xs1

Sametinget i Sverige har støttet seminaret økonomisk. Arrangementet er i tillegg søkt finansiert av sametingene, Samerådet, Karasjok og Barentssekretariatet, Kirkenes.