cimg8565

SNFs seminar og årsmøte 2015

SNF arrangerer seminar «Samekvinners rett til deltagelse – Betydning for sosialt liv, helse og forebygging mot vold» 6. mars og årsmøte 7.-8. mars 2015 i Ubmie/Umeå, Sverige.

SNF ber medlemmer reise på billigste måte og vil dekke reise og opphold. Egenandel: SEK/NOK 500, 55 Euro.

Medlemmer betaler seminaravgift  inkl. lunsj 300 NOK/SEK, 33 Euro / ikke medlemmer betaler 600 NOK/SEK, 67 euro.

Påmeldingsfrist og frist for å betale egenandel er 27. januar 2015.

Betal til bankkonto nr 0540.06.51819 IBAN: NO46 0540 0651 819, DNB Bank ASA, N-0021 Oslo. Bic/Swift: DNBANOKKXXX    

Medlemskap i SNF 150 NOK/SEK, 17 Euro må også betales innen 27. januar 2015.

Vi sender påmeldingsskjema og bankgiroblankett, påmelding ved epost til:  snf@trollnet.no

Kontakt, hvis spørsmål:  Tel. (+47) 959 35 626  (i Norge) eller (+46)  (0)70-5890718 (i Sverige).

Mer info, bl.a. seminarprogrammet vil legges ut her på sida når det er klart, også på Facebook: Sámi NissonForum

Om mange nok melder seg på, vil det vurderes å leie buss fra Finnmark. Avreisedato 5. mars 2015.

I uke 10 arrangeres Samisk Uke i Umeå/Ubmejen Biejvieh, samisk kulturfestival. Sjekk  her

SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum, P.b. 110, N-9735 Kárášjohka

sametingets-logga-jpg-format-xs1

Sametinget i Sverige har støttet seminaret økonomisk.

Arrangementet er i tillegg søkt finansiert av sametingene, Samerådet, Karasjok og Barentssekretariatet, Kirkenes.