kjersti-kvalvik

I 2013 feiret vi at kvinner i Norge har hatt stemmerett i 100 år. Likevel er det slik at kvinner er sterkt underrepresentert i de fleste kommunestyrer og fylkesting. Hvorfor er det slik når de fleste valglister inneholder like mange kvinner som menn? Årsaken til skjevfordelingen kommer av at menn får langt flere ekstra stemmer (kumuleringer) enn kvinner når stemmeseddelen blir lagt i stemmeurna.

På selve stemmeseddelen orienteres det om hvilke endringer det er lov å gjøre med stemmeseddelen. Det er lov å sette et kryss ved den personen på lista som vi vil skal få en ekstra stemme, og det er lov å føre opp navnet til inntil fem personer fra andre lister. Ettersom det er en tverrpolitisk målsetting å få like mange kvinner som menn inn i kommunestyret, så skulle en tro at det var viktig å få fram at vi kan gi ekstra stemme til både kvinner og menn. Men i veiledningen til bruk av stemmeseddelen er det bare ført opp navn på menn som eksempler.

Kanskje en årsak til skjevfordelingen mellom kvinner og menn ligger her? Gjennom slike eksempler blir det usynliggjort at det også er mulig å gi en ekstra stemme til kvinner. Berit Ås har lært oss at hersketeknikk nr. 1 er usynliggjøring av kvinner. På selve stemmeseddelen er altså et slående eksempel på at usynliggjøring praktiseres på et område der en skulle forvente at likestilling mellom menn og kvinner ble praktisert til punkt og prikke. I pedagogikken kalles dette for ”skjult budskap”. Ifølge eksemplets makt er det bare menn som skal kumuleres. Vi vil be de ansvarlige for utformingen av stemmesedlene om at dette blir rettet opp ved neste valg.

Det er også en tendens til at det er flest menn som topper valglistene. Når kommunene reduserer antall medlemmer i kommunestyret, er det grunn til å frykte at dette vil gå ut over kvinnerepresentasjonen i kommunestyret, samlet sett.

Det er derfor ekstra viktig at alle vi som er opptatt av likestilling mellom kvinner og menn i kommunestyrer og fylkesting, bruker retten vår til å sette ekstra kryss ved kvinner som vi ønsker å støtte. Dersom vi ikke gir ekstra stemmer til kvinner, så vil denne skjevfordelingen mellom kjønn fortsette. Kvinneuniversitetet i Norden og Samisk KvinneForum oppfordrer til å kumulere kvinner på valgdagen. Sett kryss ved en kvinne!

kjersti-kvalvik1

Kjersti Kvalvik

Styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden  www.kvinnor.no

Gudrun E E Lindi og Risten Lango  Styret for Samisk KvinneForum (SNF)

gudrun-e-lindi
risten-lango