sannheten-i

FNs Internasjonale Dag for arbeid mot vold mot kvinner er 25. november, og SNF markerer dagen i Kárášjohka.På Beassi Kulturstašuvdna/Kulturstasjon blir det tilrettelagt for innlegg og samtaler, og det arrangeres utstilling og kafe.

Program:

14-19: Kafe med salg av middag, kaffe og kaker.

Utstillinga (fotoserie) «Sannheten» av Ida M. Bakkland Ness (se foto).

15-16.30:

Åpning. Kulturinnslag.

Innlegg og samtaler:

Sametingets arbeid for å motarbeide vold mot kvinner, sametingsråd Henrik Olsen.

Om Samisk krise- og incestsenter, Kárášjohka

Sámi NissonForum: Kampanjer for å forebygge vold mot kvinner.

16.30-17: Pause

17-18: Vold i nære relasjoner. Politiets kampanje «Hvor lite skal du finne deg i?» Familievoldkoordinator Lilja S. Hansen, Øst-Finnmark politidistrikt.

Hvert år i perioden 25. november til 10. desember pågår den internasjonale kampanjen for kvinners rett til frihet fra vold. I 2014 startet Krisesentersekretariatet i Norge og LDO en samarbeidskampanje Taushet tar liv.

Kvinneuniversitetet i Norden har et samlingsbasert studium «Vold mot kivinner», for tredje år på rad, studiet «Retten til et liv uten vold».

Samiske kvinners innsats for å forebygge vold mot kvinner.

Facebook-arrangement her

Nedenfor fra utstillinga «Sannheten» (serie med fotos). Kunstner: Ida M. Bakkland Ness.

sannheten-i