– til å delta på arrangement 09.-11. juni 2016 i Murmansk og Lovozero; oppstart av SNFs forprosjekt “Gávavuohta”.

SNFs seminartema i år er “Gávavuohta (“Samekvinners egenverd”). Dokumentasjon av samiske kvinners liv”. Med seminarer starter vi opp SNFs forprosjekt, som vil bestå av fire deler – forutsatt at vi oppnår finansiering til forprosjektet:

Del 1: Oppstartseminarer i Murmansk og Lovozero, med innhold som også inkluderer planlegging av deltakelse på Tråante 2017-jubileet.

Del 2: #DIS =Debatt, Informasjon, Synliggjøring. Innspill til samfunnsdebatt og opplysningsarbeid.

Del 3: Forprosjektet igangsetter 7-md. dokumentasjonsarbeid om samekvinners liv, i ulike regioner i Sápmi.

Del 4: SNF Session på Tråante-jubileet, februar 2017. Om samekvinners rett til egen kulturarv og historie, og til ressurser for å dokumentere og formidle om samiske kvinners liv. SNF Session i samarbeid med MIRA-Ressursenter for Minoritetskvinner i Norge.