-SNF oppfordrer SPR og Samerådet til – i forbindelse med Tråante-jubileumsuka februar 2017 – å arrangere konferanse om utvikling av samekvinners rettigheter og ressurser 1917-2017.

Samisk parlamentarisk råd (SPR)

Sametinget i Norge

Sametinget i Finland

Sametinget i Sverige

SamerådetSNF oppfordrer SPR og Samerådet til – i forbindelse med Tråante-jubileumsuka februar 2017 – å arrangere konferanse om utvikling av samekvinners rettigheter og ressurser 1917-2017.

SNF forventer at samekvinners rettigheter, ressurser og visjoner får stor oppmerksomhet på Tråante 2017-jubileet, som markerer 1917-møtet som Brurskanken Samiske Kvinneforening ledet av Elsa Laula Renberg fikk i stand med sine medhjelpere.

2017-jubileet bør være en viktig arena for å løfte samekvinners stilling og samfunnsrolle til offentlig debatt.

SNF fremmer derfor en oppfordring om at SPR, sametingene og Samerådet ser til at et av hovedarrangementene i jubileumsuka i februar 2017 blir en konferanse om utvikling av samekvinners stilling hva gjelder egne rettigheter og ressurser over 100 år, fra 1917 til 2017.

I den sammenheng ser SNF som naturlig av SNF og andre samiske organisasjoner som arbeider for å fremme kvinnesak og kjønnslikestilling i Sápmi inviteres til å delta. SNF ber om at dette brevet videresendes til alle sametingsrepresentanter og deres varamedlemmer og partier/lister, og til Samerådets medlemmer, varamedlemmer, utvalg og medlemsorganisasjoner.   Dearvvuođaiguin – Med hilsen SNF-Sámi NissonForums styre Alexandra Artieva   Märgge Uttjek Gudrun E Eriksen Lindi  Neeta Jääskö Risten Lango