SNF ble etablert som et nettverk i 1993 – for 24 år siden, og som en allsamisk organisasjon i 1998.

SNF har styremedlemmer fra fire land: Sverige, Norge, Finland og Russland. Fra 2010 har vi definert oss også som et kompetanse- og resurssenter for samekvinner i fire land, fordi vi formidler kompetanse , resurser og engasjement i vårt store nettverk av kvinner. Dessverre har vi ikke hatt økonomiske muligheter til å betale lønn og ha fast ansatte. I samisk kvinnepolitisk arbeid, formidling i media og som samfunnsdebattant bidrar vi derfor fortsatt ved vårt ulønnede arbeid. SNFs øvrige engasjement er tidsavgrensede enkeltprosjekter som vi søker særskilt finansiering til, og der vi også bidrar stort med gratis arbeid og resurser.

SNF mottar driftsstøtte tilorganisasjonen fra Sametinget i Norge.

Det meste av SNFs  arbeid har i disse 24 årene derfor vært utført som frivillig arbeid av våre tillitsvalgte og andre medlemmer, i deres fritid, noe som naturligvis har begrenset SNFs arbeids- og utviklingsmuligheter og hindret kontinuitet i vårt arbeid. Slik har vi heller ikke oppnådd den status og innflytelse som en all-samisk kvinneorganisasjon bør ha, både nasjonalt og internasjonalt.   Dette påpekte vi igjen i desember 2010 – da det var 100 år siden første samiske kvinneforening på norsk side ble etablert. Slike saker og slik informasjon ville det samiske samfunnet ikke få høre om og vite om uten SNF, som løfter fortidens og nåtidens samekvinner og samiske kvinnespørsmål i lyset og opplyser om dette i media.

SNF initierer og gjennomfører prosjekter, gir uttalelser, bidrar med vår kompetanse i ulike sammenhenger og deltar på regionale, nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer. Slik ivaretar vi at samekvinners stemme blir hørt. Etter virke over mange år har SNF bred kompetanse i samiske kvinners kultur- og dagligliv og livsvilkår, i ulike regioner av Sápmi.

For vårt arbeid  år kunne SNF motta Samisk parlamentarisk råds likestillingspris i 2012, for 5 år siden. Prisen var 10 000 Euro og et maleri, og ble delt ut på Samisk mannskonferanse i Tromsø november 2012.

SNF deltar for region Sápmi i styret i for stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden, stiftet januar 2011.

SNF er også medlem i Norges Kvinnelobby siden 2013.

SNF er i 2014-16, med videreføring i 2017-18, representert med et medlem i Brukerutvalget for Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge.

Styremedlemmer i SNF 2015-17 er:  Gudrun E E Lindi, Kárášjohka/Karasjok, Alexandra Artieva, Lujávri/Lovozero, Margaretha (Märgge) Uttjek, Ubmeje/Umeå,  Neeta Jääskö Anár/Inari og  Risten Lango, Oslo. Varamedlemmer er Ellacarin Blind, Ubmie/Umeå, Anna Igontova, Lujávri/Lovozero og Inga Ravna Eira, Kárášjohka/Karasjok.

SNFs Facebook-gruppe, velkommen som medlem!