alexandra-sm

SNFs styremedlem Alexandra Artieva, som bor i Lujávri /Lovozero med sin familie, ønskes tillykke med fødselsdagen i dag! Vi takker for for din innsats i Sámi NissonForum så langt og ønsker deg god helse og at du kan bidra i vår organisasjon med fortsatt stor arbeidsglede og -iver!