SNF deltar også i år på Arendalsuka, slik som i fjor, sammen med de andre organisasjonene i Likestillings- og diskrimineringsutvalgets brukerutvalg. Les om brukerutvalget her

15. august arrangerer brukerutvalget debatt i Arendal og her er programmet

Arendalsuka består av veldig mange arrangement, og du kan lese om disse her

Om Arendalsuka:

«Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.»