SNFs seminar og årsmøte er utsatt.

Av ulike årsaker blir SNFs kvinnetreff – seminar og årsmøte – likevel ikke avholdt i Rovaniemi i september, slik det var annonsert. Arrangementet er utsatt til november/desember, og mest sannsynlig blir det avholdt i Karasjok. Når planene er klare blir informasjon sendt til medlemmer – og også annonsert her på hjemmesida. Til nye og til nåværende medlemmer: Husk innbetaling av medlemskontingent 2017!

Сами Женский форум семинар и ежегодное совещание в Рованиом были отменены по различным причинам. Заседание было перенесено на ноябрь / декабрь и, скорее всего, будет проходить в Карашоке. Информация придет.