Avholdes i Karasjok 17.-18. august. Medlemmer er innkalt pr epost. 

Påmeldingsfrist søndag 29. juli. 

Kontakt: snf@trollnet.no    SNF Sámi NissonForum Samisk KvinneForum, P.b. 110, 9735 Kárášjohka 

SNFs Facebook-gruppe her