Velkommen til Samisk KvinneForum

Dette er SNF-Sámi NissonForum / Samisk KvinneForums nye hjemmesider som fortsatt er under utarbeidelse. Sidenes hovedspråk er nordsamisk, men etterhvert vil informasjon komme også på norsk, russisk og engelsk. Foreløpig er nordsamisk- og norskspråklige sider i funksjon. Kontakt oss gjerne pr. e-post: snf@trollnet.no

Vi selger tekstilbærenett (tygkassar)

nett

Sámi NissonForum selger bærenett (handlenett) av tekstil, på svensk: tygkassar. Les Mer Vi selger tekstilbærenett (tygkassar)

Tråante2017, 11. februar: SNFs seminar om kvinners rettigheter anno 2017.

Velkommen til seminar, som er et samarbeid mellom SNF, Kvinneuniversitetet i Norden og Vefsn Museum. Les Mer Tråante2017, 11. februar: SNFs seminar om kvinners rettigheter anno 2017.

SNFs nye logo - lanseres på SNFs stand i Tråante/Troanddin/Trondheim

SNF har utarbeidet ny logo, som vil bli presentert på vår stand under jubileumsuka Tråante2017 i Trondheim i februar. Design ved May Johanne Bakkland Ness og Valentina Sovkina.   Les Mer SNFs nye logo - lanseres på SNFs stand i Tråante/Troanddin/Trondheim

May-Lisbeth Myrhaug (1948-2017)

may-l-1Den samiske kvinnebevegelsen har mistet en medarbeider og en søster.  Minneord til May-Lisbeth Myrhaug som døde 4. januar 2017, 68 år gammel. Les Mer May-Lisbeth Myrhaug (1948-2017)

Tråante-jubileet 2017 – hva med kvinnenes innsats?

snf-foto-1Det er viktig å få fram mangfoldet i samiske kvinners liv og hvordan kvinner har arbeidet for både samenes kollektive rettigheter og kvinners egne rettigheter. Kvinners rett til å definere egen historie og styrke egen kulturarv bør derfor bli vektlagt i forbindelse med Tråante-jubileet i Trondheim i februar 2017, skriver SNF i denne ytringa som er sendt til sametingene og Samerådet,og er sendt som avisinnlegg. Tråante-jubileet skal feire 100 år siden det første samemøtet i 1917: 6.-9.februar 1917 hadde samer fra nord og syd et felles-møte for første gang.  Les Mer Tråante-jubileet 2017 – hva med kvinnenes innsats?

Utvikling av samekvinners rettigheter og ressurser over 100 år, 1917-2017

-SNF oppfordrer SPR og Samerådet til - i forbindelse med Tråante-jubileumsuka februar 2017 – å arrangere konferanse om utvikling av samekvinners rettigheter og ressurser 1917-2017. Les Mer Utvikling av samekvinners rettigheter og ressurser over 100 år, 1917-2017

SNF inviterer SPR, sametingene og Samerådet -

- til å delta på arrangement 09.-11. juni 2016 i Murmansk og Lovozero; oppstart av SNFs forprosjekt “Gávavuohta”. Les Mer SNF inviterer SPR, sametingene og Samerådet -

8.-12.06.2016 Murmansk og Lovozero, Oppstart SNFs forprosjekt “Gávavuohta”

“Gávavuohta: Rettigheter, ressurser og visjoner – Dokumentasjon av samiske kvinners liv”: Oppstartseminar og utstilling. Miniseminar og utstilling i Lovozero. Møtelokale: Azimut Hotel Murmansk. Les Mer 8.-12.06.2016 Murmansk og Lovozero, Oppstart SNFs forprosjekt “Gávavuohta”

Siste sjanse!

Ennå i dag kan du melde deg på reisa til Murmansk og Lovozero - og delta på SNFs seminar, kulturarrangement og årsmøte.  Se under. Send epost til snf@trollnet.no  så får du påmeldingsskjema, som du fyller ut og sender oss. Visumsøknadsskjema ordner vi i samråd med deg i neste uke. Velkommen som medlem!

SNFs Seminar og årsmøte 8.-12. juni 2016

tromsc3b8-beskjc3a6rt-smallSNF-Samisk KvinneForums Umeå-årsmøte i mars 2015 vedtok at SNFs seminar og årsmøte i 2016 skal være i Murmansk. SNFs deltagere vil også besøke den samiske landsbyen Lovozero under Samisk sommerfestival 11.-12.juni 2016.  SNF ønsker våre medlemmer velkommen til årets happening!  Les Mer SNFs Seminar og årsmøte 8.-12. juni 2016