valentina-sovkina1

 

SNF ønsker Valentina Sovkina  (bildet) til lykke, etter en viktig kongress som samiske søstre og brødre på russisk side har avholdt 12. desember !  SNFs styremedlem Valentina Sovkina ble valgt til første leder av Kola Sámi Sobbar, som er et foreløpig organ med ni representanter som skal forberede etableringa av et samisk folkevalgt organ på russisk side. Les her: http://nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.7423430


Det er verdt å merke seg, og det er også gledelig, at 100 år etter at den første samiske kvinneforeninga ble etablert på norsk side,  sør i Sápmi, så fører kvinner igjen an i å bygge opp et demokrati og etniske rettigheter for samene, denne gang i det østligste Sameland; i Russland. SNF ønsker lykke til i dette viktige arbeidet ! uttaler SNF-Samisk KvinneForums styre.

SNF viser for øvrig til vår årsmøteuttalelse vedtatt på SNFs 13.årsmøte den 15-17 oktober 2010 Stockholm:

STØTTE TIL KOLA-SAMENES DEMOKRATIUTVIKLING

I forbindelse med Den 1. samiske Kongressen i Murmansk region, i Olenegorsk i desember 2008, ble Samisk Råd for Murmansk region (SUPS) opprettet.  SUPS arbeider for å etablere et samisk parlament på russisk side. Dette er viktige skritt i å styrke samenes fellesskap og demokrati.  Den 2. Kongressen planlegges avholdt 11.-12. desember 2010 i Murmansk.

SNFs 13.årsmøte samlet i Stockholm 15.-17. oktober 2010, retter en sterk henstilling til samiske organisasjoner og institusjoner om å vise solidaritet og støtte overfor den samiske befolkningen i Russland, i deres arbeid for et styrket demokrati og rettigheter for samene som et urfolk.  SNF oppfordrer til at det tilrettelegges for at flest mulig kan delta på kongressen.

-Det er viktig at dere samiske søstre og brødre er fysisk til stede, og vi slik kan vise at vi er et forenet folk, uttaler SNFs styremedlem Valentina Sovkina, som også er leder i SUPS.

Spesielt anmodes Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter i Kautokeino om å initiere et samarbeid for å oppnå størst mulig deltagelse av samer fra Norge, Sverige og Finland, på Den 2. samiske Kongressen i Murmansk region i desember 2010.

foto-1snf2

 

Foto til venstre viser Valentina Sovkina (i egendesignet drakt!) på Samisk Likestillingskonferanse i Oslo i 2007.

 

 

 

Foto nedenfor: Sametingspresident Egil Olli, Norge, som møter leder i SUPS, Valentina Sovkina, samt Nina Afanasjeva (ytterst til venstre på bildet) og Elena Jakovleva (ytterst til høyre) på Sametinget i november 2009. Kvinnene redegjorde for SUPS (Samisk råd for Murmansk region) sitt arbeid med demokratiutvikling på russisk side. Egil Olli deltok på kongressen i Murmansk på søndag. Fotos: SNF/Gába

ruossa-egi-smalll