ONIC är de Colombianska Urfolkens Nationella Organisation och representerar en majoritet av de 102 urfolken i landet. ONIC har tio kommissioner och det är ledare för tre av dessa som kommer. De  är: Dora Tavera Riaño ansvarig för  Kvinnan, Familjen och Generationer,  Flaminio Onogama Gutiérrez ansvarig för Mänskliga- och Urfolksrättigheter, samt  Hilber Humege Pumene ansvarig  för Kommunikation och Information.

Besök  av tre urfolksledare från Colombia i Karasjok och  Kirkenes

Samerådets Svenska Sektion har bjudit in tre ledare från ONIC till Sverige.  Samediggi bjuder in dem till Norge och står som värd under vistelsen i Karasjok och Samiskt Parlamentariskt Råds plenum och konferens i Kirkenes den 9 och 10 november. Sametinget från Sverige är värd under sina förhandlingar i Karasjok den 7 och 8 november.
ONIC är de Colombianska Urfolkens Nationella Organisation och representerar en majoritet av de 102 urfolken i landet. ONIC har tio kommissioner och det är ledare för tre av dessa som kommer. De  är: Dora Tavera Riaño ansvarig för  Kvinnan, Familjen och Generationer,  Flaminio Onogama Gutiérrez ansvarig för Mänskliga- och Urfolksrättigheter, samt  Hilber Humege Pumene ansvarig  för Kommunikation och Information.

Eftersom ONIC ska etablera ett urfolksparlament vill man se hur andra urfolksparlament är strukturerade och fungerar. Vidare ingår i  Svenska Sektionens och ONIC:s  utbytesprojekt  en önskan om  att de ska få ha en dialog med samerna om bl. a. hur mänskliga- och urfolksrättigheter respekteras i våra länder. Professor James Anaya  har i sina rapporter framfört kritik och rekommendationer till såväl våra länders som Colombias regeringar.

35 urfolk i Colombia hotas av att utrotas fysiskt och kulturellt eftersom inga rättigheter respekteras i det landet. Därför är det viktigt att informera  om hur rättigheterna kränks och hur samerna kan stödja ONIC:s diplomati  i kontakter med myndigheter i våra och andra länder.
Koordinatör för resan är Greta Kaddik, projekthandläggare, som arbetar för svenska sektionen. greta.k@telia.com

(Skrevet av Greta Kaddik)

Delegasjonen skal bo på Den Hvite Rein i Karasjok, de ankommer søndag kveld  6. November 2011.
SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum skal ha møte med Dora Tavera Riaño, lederen for kvinneutvalget i ONIC,  tirsdag formiddag  8. November 2011. Kontaktperson Gudrun E E Lindi, tel. 0047 959 35 626.