elsa-kampskrift-11SNF ønsker å hedre en samisk kvinne og samepolitisk pioner: Elsa Laula Renberg. SNF ber samiske parlamentarikere samla i Kirkenes 9.-10.11.11 om å avslutte saka som SNF lanserte opprinnelig allerede for 11 år siden: Hvorfor har Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.11. ennå ikke fått status som samisk nasjonalsymbol og markeres som samisk flaggdag? Til v. Elsa Laula Renbergs kampskrift fra 1904: Inför lif eller död?

SNF håper nå å få avklaring i en sak som befinner seg i en uverdig runddans i det samiske byråkratiet. Samiske parlamentarikere fra fire land er samla til konferanse i Kirkenes 9.-11.2011 og  SNF har registrert at en sak som skal behandles er denne:  Sak SPR 07/2011Samisk parlamentarisk råd og Samerådets felles organ for forvaltning av samiske nasjonale symboler. Saksordfører: Sara Larsson

Se program for konferansen; http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?Aid=4308&Back=1&MId1=3296

SNFs pressemelding 9.11.11:

SNF-Samisk KvinneForum etterlyser igjen:

Hvorfor har Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.11. ennå ikke fått status som samisk nasjonalsymbol og markeres som samisk flaggdag?

SNF-Samisk KvinneForum reagerer sterkt på at Elsa Laula Renbergs fødselsdag ennå ikke markeres som offisiell samisk flaggdag. Det er nå 11 år siden SNF, som den første samiske organisasjonen, foreslo at hennes fødselsdag skulle bli offiesiell samisk flaggdag. Før Den 19. samekonferansen i Rovaniemi høsten 2008, etterlyste SNFs styre vårt forslag. Dette er nå tre år siden, og SNF beklager sterkt at vi igjen må etterlyse samiske myndighetsorganers handlekraft i denne saken.

Og vi spør: Er det fordi hun var en kvinne at denne saken ikke ser ut til å bli prioritert blant våre samiske ledere?

Uttalelsen ovenfor er vedtatt på SNF-Samisk KvinneForums årsmøte, samlet i St. Petersburg 23.-24. september 2011.

I juli 2011 var det 80 år siden Elsa Laula Renberg døde. SNF viser  for øvrig til vår pressemelding 29. november i fjor, om hvorfor Elsa Laula Renbergs fødselsdag som offisiell samisk flaggdag ennå ikke er kunngjort. SNF skriver bl.a.:

“Før Samenes 19. konferanse (Samekonferansen) i Rovaniemi i 2008 etterlyste SNFs styre   overfor Samerådet forslaget om at Elsa Laulas fødselsdag bør bli en samisk flaggdag. Elsa initierte og ledet arrangementet av det første fellessamiske møtet februar 1917 i Trondheim. Derfor er også 6. februar valgt til Samenes nasjonaldag. Neste år er det 80 år siden Elsa døde, det skjedde 22. juli 1931.

SNF sendte forslaget til Samerådet første gang allerede i 2000, men saka ble ikke behandlet før på Samekonferansen 2008. Men nå synes det som at 29. november formelt sett fortsatt ikke er samisk flaggdag, selv om Samekonferansens delegater i 2008 har behandlet SNFs forslag   positivt og sendt saka til godkjenning i “Samiske nasjonale symboler”-komiteen. ”

Les hele pressemeldinga av 29.11.2010 her:  http://www.saminissonforum.org/norsk/?p=629#more-629

Foto nedenfor viser Elsa Laula Renberg stående til høyre på bildet, 40 år gml. De to andre på bildet er “Trondhjems-damene” Ellen Lie (til v.) og Anna Löfwander-Järwson, som var 1917-møtets praktiske iverksettere, sammen med Elsa Laula Renberg. Foto lånt fra Universitetsbiblioteket i Trondheim, fotograf: Hilfling-Rasmussen. Foto fra tidsskriftet Gába 3-4/1996 (utgis av SNF), i forbindelse med artikkel ”Et kvinneliv” om Elsa Laula Renberg.

elsa2-ny4