SNF-Sámi NissonForum har i 2008 henvendt seg til Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) om at en handlingsplan for kjønnslikestilling bør utarbeides, og også gitt uttalelse i en pressemelding 27. oktober 2008 (se nedenfor). Imidlertid har SPR ennå ikke respondert. SNF er kritisk til at SPRs eneste arbeid med kvinnespørsmål og kjønnslikestilling er å utdele en likestillingspris, som det er vedtatt skal utdeles kun hvert femte år.

Samisk Parlamentarisk Råds likestillingsarbeid og likestillingspris

SNF-Samisk KvinneForum mener at Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) bør utarbeide en egen handlingsplan for kjønnslikestilling som gjelder i fire land. Samisk Parlamentarisk Råds gjeldende (?) Virksomhetsplan, vedtatt i 2006, pkt. 2.8 Likestilling, sier bl.a. dette:

”For at likestillingsarbeidet skal få en mer solid plattform, vil SPR iverksette et samarbeid med de som er aktive i likestillingsproblematikken i det samiske samfunn.”

SNF etterlyser konkretisering av et slikt initativ fra SPR og ser fram til at SNF blir involvert i dette arbeidet.

SPRs Likestillingspris: SNF mener det er svært positivt at sametingene i fellesskap deler ut Samisk Parlamentarisk Råds likestillingspris. Dette skjedde første gang i 2007, da prisen gikk til Risten Rauna Magga. Imidlertid mener SNF at å dele ut prisen kun hvert femte år er altfor sjeldent. Den bør deles ut oftere, som hvert tredje år. Dette vil inspirere flere til innsats mht. likestilling i det samiske samfunnet, noe som SNF ( og ifølge planen også SPR) anser som nødvendig.

Dessuten mener SNF at utdeling av SPRs likestillingspris bør være en stor og fargerik markering der både publikum og media er invitert. Det bør derfor kunngjøres i god tid på forhånd. Dette vil også være med på å gi likestillingsarbeidet den status og posisjon som det bør ha i det samiske samfunnet.

Uttalelsen av 27.10.2008 også her: http://www.saminissonforum.org/norsk/?p=49