elsa-kampskrift-11-På Elsa Laula Renbergs fødselsdag, som er i dag 29.november, vil SNF informere om at vi har foreslått at hun får bred oppmerksomhet i forbindelse med Stemmerettsjubileet i Norge i 2013. Hun er fortsatt lite kjent, og dessverre også lite anerkjent både som politiker, forfatter og intellektuell. SNF vil at hennes kampskrift fra 1904 (til venstre) skal utgis på flere språk, og det må lages en utstilling om henne. Hennes fødselsdag må også innføres som offisiell samisk flaggdag, noe SNF foreslo allerede for 11 år siden overfor samiske overordna organer som Samerådet og Sametinget, sier SNFs styre.

I Norge forberedes til et stort stemmerettsjubileum i 2013, og SNF-Samisk KvinneForum var invitert til møte med jubileumskomiteens leder Kirsti Kolle Grøndahl på Sametinget i Karasjok 26. oktober 2011. I 1913 ble innført allmenn stemmerett i Norge, dvs. at kvinner også kunne stemme, og 100 årsjubileet skal markeres både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, har komiteen bestemt. Det oppfordres til store og små arrangement hele året der man trekker fram kvinneliv og kvinneskjebner.

På det store nasjonale tv-overførte arrangementet ønsker SNF at samekvinnen Elsa Laula Renberg (1877-1931) skal framheves. I tillegg vil SNF at hun står i fokus på arrangement rundt om i landet. Derfor er det viktig at informasjon om henne er tilgjengelig. Hun var en samepolitisk aktiv og arbeidet også for å fremme kvinners sak. Hun var en av de framtredende da den første samiske kvinneforeningen i Norge ble etablert i 1910: Brurskanken Lappiske Kvindeforening.  Hun levde på den tida da kvinner kjempet for stemmerett i Norge.

-Hun var en viktig person i kampen for samenes selvråderett, om ikke den viktigste, da hun jo var drivkraften bak det store samemøtet i Trondheim i  februar 1917 – det første møtet som samlet samer fra både nord og syd.  Dette møtet er bakgrunnen for 6. februar som Samenes nasjonaldag, uttaler SNFs styre.

Kampskriftet “Inför lif eller död?”

SNF ønsker at hennes kampskrift “Inför lif eller död? – Sanningsord i de lappska förhållandena”, utgitt i 1904, skal utgis på nytt. Den er også oversatt til nordsamisk, og manuskriptet er levert til Sametinget for halvannet år siden.  SNF håper at Sametinget vil prioritere å finansiere utgivelse av kampskriftet i 2012 og at det vil utgis på flere språk.

Boka er en politisk tekst som kritiserer de styrende myndigheters behandling av samene , og Elsa prøver å skape forståelse for samenes elendige situasjon, skapt av en feilslått samepolitikk, jf. Anne Wuolab, som har skrevet om henne i uppsatsen “Skrevet for livet” (Umeå universitet 2004) – også presentert som foredrag på SNFs seminar “Samekvinner i litteratur og religion”, Tromsø 2009. Elsa ville rope et varsko på vegne av sitt folk, og boka skildrer fordommer og stereotypier som samene må forholde seg til. “Hun er både en forfatter og en intellektuell,” sier Anne Wuolab, og spør:

“Bokas aktualitet gjør det bemerkelsesverdig at den ikke oftere når fram i litteraturen eller i historieskrivingen. Heller ikke i feministiske miljøer har Elsa Laulas tekst fått noe særlig oppmerksomhet. Det gir bismak å tenke på at årsaken til at boka ikke har noen oppmerksomhet i dag, særlig blant samer selv, kanskje har noe med forfatterens kjønn å gjøre?”

SNF i referansegruppe for jubileet

Jubileet skal bidra til økt bevissthet om likestilling, stemmerett og deltakelse. Det blir laget et ettbinds verk om norsk likestillingshistorie, debattbok for ungdom/førstegangsvelgere og ulike informasjonstiltak. SNFs styremedlem May-Lisbeth Myrhaug er medlem i referansegruppa til 100 årsmarkering i 2013 av kvinners stemmerett i Norge, og har deltatt på møter i Oslo. SNF foreslår at det avholdes samiske markeringer i Oslo, Karasjok og sørsamisk område og at Elsa Laula Renberg markeres som en kvinnepioner i Norge.

stemmerett-mc3b8te-okt-2011Foto: Tidligere stortingspresident i Norge, fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl, møtte SNF-Samisk KvinneForum ved Laila Somby Sandvik (til v.)  og Gudrun E Eriksen Lindi (til h. )på Sametinget 26. oktober 2011. Pressefoto.