Buresboahtin Sámi NissonForum siidui!

Dát leat SNF-Sámi NissonForuma ođđa ruovttusiiddut mat leat áin barggu vuolde. Siidduid váldogiella lea davvisámegiella, muhto vehážiid mielde bohtet dieđut maiddái dáro-, ruošša- ja eaŋgalsgillii. Dál vuos leat sámegiel- ja dárogielsiiddut doaimmas. Gulahala áinnas minguin e-poastta bokte: snf@trollnet.no

SNF-Sámi NissonForum

fargelogoSNF vuođđuduvvui fierbmádahkan 1993:s – 22 jagi dassái, ja miehtá-Sámi organisašuvdnan 1998:s.

Loga eanet SNF-Sámi NissonForum

Sámekonferánsa 2008 mearridii Elsa Laula Renberg riegádanbeaivvi almmolaš sámi flávdabeaivin …

Sámekonferánsa 2008 mearridii Elsa Laula Renberg riegádanbeaivvi almmolaš sámi flávdabeaivin. Mii son de dasto geavai? Loga eanet Sámekonferánsa 2008 mearridii Elsa Laula Renberg riegádanbeaivvi almmolaš sámi flávdabeaivin …

Dárbu čállingoddái ja resurssaide njealji riikka sámenissoniid vástesaš bargguide

SNF jahkečoahkkin 2015 ávžžuha sámedikkiid farggamusat juolludit doarvái ruhtadoarjaga vai SNF sáhtášii cegget ovttasbargočállingotti uhcimusat ovtta ollesáiggevirggiin, njealji riikka sámenissoniid vástesaš bargguide. Loga eanet Dárbu čállingoddái ja resurssaide njealji riikka sámenissoniid vástesaš bargguide

Áitagat sámiid demokratiijaovdáneapmái ruošša bealde

SNF jahkečoahkkin 2015 fuomášuhttá min ruošša beale sámevieljaid ja -oappáid dili, geat rahčet nannet Ruošša eamiálbmogiid demokráhtalaš vuoigatvuođaid ja vuođđoolmmošvuoigatvuođaid. SNF lea erenoamáš fuolas sámenissoniid dilis geat leat mielde dán barggus. SNF bivdá organisašuvnnaid ja ásahusaid mat barget sámiid ja eamiálbmogiid vuoigatvuođaiguin ja demokratiijaovdánemiin vuoruhit dán ášši organisašuvnnasteaset ja dan ovddidit áššáigullevaš eiseválddiide ja orgánaide. Loga eanet Áitagat sámiid demokratiijaovdáneapmái ruošša bealde

Vuostálastot ruvkedoaimmaid nuoskkideami ja sisabahkkemiid Sámi lundui!

SNF jahkečoahkkin 2015 ávžžuha eiseváldddiid doarjut min vuoigatvuođaid eallit ja ovdánahttit árbevirolaš eallinvuogimet, mii áitojuvvo plánejuvvon ruvkedoaimmain Gállohis, Biedjovákkis  ja Riehpovuonas.   Loga eanet Vuostálastot ruvkedoaimmaid nuoskkideami ja sisabahkkemiid Sámi lundui!

Dieđihanáigi lea guovvamánu 9.beaivái.

Loga eanet Dieđihanáigi lea guovvamánu 9.beaivái.

SNF-seminára Ubmis

Margge Uttjek Ny1- Eai leat galle lávddi gos láhččo digaštallat das maid sámi iešmearrideapmi ja veahkaválddi eastadeapmi mearkkaša sámenissoniidda – ja das maid nissonat ieža oaivvildit. SNF bovde danne seminárii mas lea sáhka sámenissoniid vuoigatvuođain oassálastit ja váikkuhit, čilge SNF seminárakoordináhtor, ubmesápmelaš Märgge Uttjek (govas).  Loga eanet SNF-seminára Ubmis

Gaskaboddosaš prográmma SNF seminára Ubmis njukčamánu 6.b. 2015

Gaskaboddosaš prográmma – SNF SEMINÁRA 2015
“Sámenissoniid oassálastinvuoigatvuohta – Mai dát mearkkaša sosiála dillái, dearvvasvuhtii ja veahkáválddálašvuođa eastadeapmái”
Loga eanet Gaskaboddosaš prográmma SNF seminára Ubmis njukčamánu 6.b. 2015

SNF čoaggana Ubmii njukčamánu 6.-8.b. 2015

CIMG8565SNF seminára ja jahkečoahkkin 2015

SNF lágida njukčamánu 6.b. 2015 Ubmis Ruoŧa bealde seminára “Sámenissoniid oassálastinvuoigatvuohta – Maid dát mearkkaša sosiála dillái, dearvvasvuhtii ja veahkaválddálašvuođa eastadeapmái”. Njukčamánu 7.-8. b. 2015 lágiduvvo SNF jahkečoahkkin.   Loga eanet SNF čoaggana Ubmii njukčamánu 6.-8.b. 2015

Seminára golggotmánu 25.-26.b. ja SNF jahkečoahkkin 27.b., Romssas

SNF seminára “Sámenissoniid jietna Davviriikkain” ja jahkečoahkkin 2013

St. Elisabeth (“Bassi Eliissá”) Hoteallas Romssas, golggotmánu 25.-27.b. 2013. Davvisáme-, dáro- ja ruoššagiel simultánadulkon.

FUOM! Dieđihanáigi: Golggotmánu 7.b. 2013.  Jos áiggil dan dagat ja leat miellahttun, de SNF bargá dan ovdii ahte sáhttit ollásit máksit sihke du mátke- ja orrungoluid. Guhkemátkki oasseváldit idjadit dan fávdnágis St. Elisabeth Hoteallas, gos seminára ja jahkečoahkkinge lágiduvvojit.

Miellahtomáksámuš:

Norggas: 150 ru. mákso báŋkokontoi Postbanken 0540.06.51 819,

Suomas: 20 Euro  mákso báŋkokontoi POP Utsjoki 564173-23071, ja

Ruoŧas: 175 SEK  mákso báŋkokontoi Postgirot nr 178 04 62-6.

Oktavuođadieđut: Tel.  (+47) 959 35 626 / Sádde epoastta: snf@trollnet.no  dahje gaba@trollnet.no 

Poastačujuhus: SNF, P.b. 110, N-9735 Kárášjohka.                       Bures boahtin!

Loga eanet Seminára golggotmánu 25.-26.b. ja SNF jahkečoahkkin 27.b., Romssas