Samekonferansen 2008 vedtok Elsa Laula Renbergs fødselsdag som offisiell samisk flaggdag. Hva skjedde så, mon tro?

Til Samerådets medlemsorganisasjoner og til sametingene i fire land

Hvorfor er Elsa Laula Renbergs (1877-1931) fødselsdag fortsatt ikke formelt godkjent som offisiell samisk flaggdag? Dette er situasjonen i 2015, til tross for at Samerådets medlemsorganisasjoner støttet SNFs forslag allerede i 2008, på Rovaniemi-konferansen.

SNF fremmet forslaget første gang for 15 år siden, i år 2000. Forslaget ble tatt opp på Samekonferansen i 2008, der fire lands samiske hovedorganisasjoner (Samerådets medlemsorganisasjoner) støttet forslaget enstemmig.

SNFs årsmøte anser det som en skandale at Samerådet og sametingene etter sju år ennå ikke har sørget for at vedtaket er iverksatt. SNF har flere ganger etterlyst saka, se oversikt her og her

SNF vil forberede for å kunne være til stede i Trondheim på 100-årsjubileet for 1917-møtet. SNF har ennå forhåpninger om at de ansvarlige samiske organer innen 2017 skal ha gjort det nødvendige for at Elsa Laula Renbergs fødselsdag virkelig er blitt en offisiell samisk flaggdag.

SNFs årsmøte mener at Elsa Laula fortjener den store hederen; at hennes eget folk innlemmer også hennes fødselsdag, 29. november, som en samisk flaggdag. SNF er klar over at Norges Bank hedrer selve 2017-jubileet med en minnemynt.

SNFs årsmøte undres og må stille spørsmålet:  Ville saka vært tilsidesatt om den som førte an i å arrangere det første felles-samiske møtet i Trondheim i 1917 var en mann – og han var foreslått hedret??

Uttalelse nr. 1 fra årsmøtet i Samisk KvinneForum (SNF), Ubmeje/Umeå, 7.-8. mars 2015.

Styret i SNF:

Alexandra Artieva, Lujávri/ Lovozero

Neeta Jääskö, Inari/ nå Oulu

Risten Lango, Šuoššjávri / nå Skarnes

Gudrun E E Lindi, Kárášjohka/Karasjok

Märgge Uttjek, Ubmeje/Umeå