cimg1543Årsmøtet vedtok fire resolusjoner, som SNF etterlyste svar på fra Sametinget på dialogmøte 30.10.2015.

Resolusjoner med følgende temaer:

1.Elsa Laula Renbergs fødselsdag ennå ikke offisiell samisk flaggdag, hva er årsaken?

2.SNF har behov for sekretariat og ressurser til arbeid for samekvinner i fire land

3.Trusler mot samenes demokratiutvikling i Russland

4.Nei til gruvedriftas forurensning og inngrep i Sápmis natur!

SNF tok dette opp med Sametinget på møte 30.10.2015, og  pekte på at vi ennå ikke har fått svar på våre brev til Sametinget, sendt våren 2015,  ang. årsmøteuttalelsene.

cimg1543Foto:  Fra v. Marie Persson, Sametinget, Lis-Mari Hjortfors, May-Britt Öhman. Bak Hildegunn Bomnes og Trine Kvitberg. SNF-medlemmer var samlet i Umeå til seminar og årsmøte 6.-8. mars 2015.

cimg1576Medlem i Sametinget, Marie Persson, Tärnaby, redegjorde på seminaret for tingets likestillingsarbeid og revidering av likestillingsplanen, og inviterte SNF til samarbeid.